Keywords
Summary

Keywords

Europos Sąjungos pilietybė – ESV sutarties nuostatos – Taikymo asmenų atžvilgiu sritis – Mažametis valstybės narės pilietis niekada nesinaudojęs savo teise laisvai judėti – Įtraukimas

(SESV 20 straipsnis)

Summary

SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama valstybei narei, viena vertus, atsisakyti leisti trečiosios valstybės piliečiui, išlaikančiam savo mažamečius vaikus, Sąjungos piliečius, gyventi valstybėje narėje, kurioje gyvena šie jo vaikai ir kurios pilietybę jie turi, ir, antra vertus, atsisakyti šiam trečiosios valstybės piliečiui išduoti darbo leidimą, nes tokiais sprendimais iš minėtų vaikų būtų atimta teisė veiksmingai naudotis su jų, kaip Sąjungos piliečių, statusu susijusiomis pagrindinėmis teisėmis.

Iš tiesų, Europos Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas. Dėl tokio atsisakymo leisti gyventi minėti vaikai, Sąjungos piliečiai, būtų priversti išvykti iš Sąjungos teritorijos kartu su tėvais. Analogiškai, jei tokiam asmeniui nebūtų išduotas darbo leidimas, jam kiltų grėsmė dėl lėšų, reikalingų savo ir šeimos poreikių išlaidoms padengti, stygiaus, o tai irgi reikštų, kad jo vaikai, Sąjungos piliečiai, būtų priversti išvykti iš jos teritorijos. Tokiomis aplinkybėmis šie Sąjungos piliečiai iš tikrųjų negalėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jiems priklauso dėl jų, kaip Sąjungos piliečių, statuso.

(žr. 41, 44–45 punktus ir rezoliucinę dalį)