12.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/7


2010 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Dominio de la Vega, SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Ambrosio Velasco SA

(Byla C-459/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo DOMINIO DE LA VEGA paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PALACIO DE LA VEGA - Galimybės supainioti buvimas Sąjungos teritorijos dalyje - Prekių ženklų panašumo vertinimas - Dominuojantis elementas)

2011/C 80/12

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Dominio de la Vega, SL, atstovaujama abogados E. Caballero Oliver ir A. Sanz-Bermell y Martínez,

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo; Ambrosio Velasco SA, atstovaujama abogado E. Armijo Chávarri

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje Dominio de la Vega prieš VRDT (T-458/07), kuriuo šis teismas atmetė ieškinį, pareikštą dėl 2007 m. spalio 3 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1431/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp Ambrosio Velasco, SA ir Dominio de la Vega, SL

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Dominio de la Vega SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.