2.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/5


2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy Warszawa (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Artur Weryński prieš Mediatel 4B Spółka z o.o.

(Byla C-283/09) (1)

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Įrodymų rinkimas - Prašančiojo teismo prašymu prašomojo teismo vykdoma liudytojo apklausa - Liudytojų išlaidų atlyginimas)

2011/C 103/06

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy Warszawa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Artur Weryński

Atsakovė: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 121) aiškinimas — Vienos valstybės narės teismo atliekama liudytojo apklausa kitos valstybės narės teismo prašymu — Liudytojo išlaidų atlyginimas — Prašomojo teismo teisė reikalauti, kad prašantysis teismas pateiktų avansą apklausiamo liudytojo išlaidoms padengti

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 14 ir 18 straipsnius reikia aiškinti taip, kad prašantysis teismas nėra įpareigotas sumokėti prašomajam teismui avansą liudytojo išlaidoms padengti arba kompensuoti jau apmokėtas apklausto liudytojo išlaidas.


(1)  OL C 244, 2009 10 10.