18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/9


2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-49/09) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - Vėlesnis valstybių narių įstojimas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Taikymas laiko atžvilgiu - Lengvatinio tarifo taikymas - Kūdikių drabužiai ir jų priedai bei vaikų avalynė)

2010/C 346/15

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz ir A. Rutkowska

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 98 straipsnio, skaitomo kartu su šios direktyvos III priedu, pažeidimas — Lengvatinio PVM tarifo taikymas kūdikių drabužiams ir jų priedams bei vaikų avalynei

Rezoliucinė dalis

1)

Taikydama lengvatinį 7 % pridėtinės vertės mokesčio tarifą kūdikių drabužių ir jų priedų bei vaikų avalynės tiekimui, importui ir įsigijimui Bendrijos viduje, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 98 straipsnį, skaitomą kartu su šios direktyvos III priedu.

2)

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 102, 2009 5 1.