30.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/54


2008 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Rath prieš VRDTPortela & Ca (DIACOR)

(Byla T-258/08)

(2008/C 223/95)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Matthias Rath (Keiptaunas, Pietų Afrikos Respublika), atstovaujamas advokatų U. Vogt, C. Kleiner ir S. Ziegler

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugalija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. balandžio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1630/2006-2.

Priteisti iš atsakovės ir, jei galima, iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovas

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „DIACOR“ 5, 16 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms

Ženklo ar žymens, kuriuo remtasi protesto procedūroje, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Ženklas ar žymuo, kuriuo remtasi protesto procedūroje: Portugalijos prekių ženklas „DIACOL“ 79 klasės prekėms pagal registracijos metu galiojusią nacionalinę prekių klasifikaciją, registracijos Nr. 137 311

Protestų skyriaus sprendimas: atsisakyti įregistruoti prekių ženklą visoms ginčijamoms 5 klasės prekėms

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: i) Komisijos reglamento Nr. 2868/95 (1) 22 straipsnio 6 dalies pažeidimas, nes keli kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies pateikti dokumentai buvo ne anglų kalba ir ieškovas negavo jų vertimo, kad galėtų susipažinti su naudojimo įrodymų turiniu; ii) Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas, nes Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis pateikė užtektinai įrodymų, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Portugalijoje buvo naudojamas žymint visas prekes, kurioms jis įregistruotas; iii) Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes prieštaraujantys prekių ženklai neturi jokio vizualaus, fonetinio ar koncepcijos panašumo, kuris galėtų suklaidinti.


(1)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1).