30.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/50


2008 m. birželio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Commune de Valbonne

(Byla T-238/08)

(2008/C 223/88)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Escobar Guerrero ir advokato E. Bouttier

Atsakovė: Commune de Valbonne

Ieškovės reikalavimai

Priteisti iš commune de Valbonne, atstovaujamos mero pareigas einančio asmens, sumokėti atsakovei 18 619,38 eurų sumą, kurią sudaro pagrindinė 14 261,29 eurų suma ir 4 358,09 eurų dydžio delspinigių, apskaičiuotų iki 2008 m. gegužės 31 dienos;

Priteisti iš commune de Valbonne5 000 eurų sumą, kurią ji turėjo sumokėti, kad padengtų savo skolą;

Priteisti iš commune de Valbonne bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1998–1999 metais Komisija su Valbonne komuna Prancūzijoje, Fermo komuna Italijoje ir Europos ekonominių interesų grupe ARCHI–MED sudarė tyrimų ir mokymų sutartį, susijusią su bendru Valbonne miesto ir Di Ascoli Piceno provincijos švietimo projektu „VALASPI MM 1027“.

Komunos ir ARCHI-MED, kaip ir kiti, įsipareigojo Komisijai pateikti galutinę ataskaitą. Kadangi nepaisant Komisijos įspėjimo jos vis tiek nepateikė šios ataskaitos, Komisija padarė išvadą, kad sutarties šalys nesilaikė įsipareigojimų pagal sutartį ir ją nutraukė, pareikalaudama grąžinti dalį Komisijos pervestų avansinių išmokų bei delspinigius.

Kadangi paaiškėjo, kad ARCHI-MED yra nemoki, Komisija prašo reikalaujamas sumas priteisti iš atsakovės, tiek, kiek sutarties šalys buvo kartu ir solidariai atsakingos už sutarties įvykdymą.