20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/41


2009 m. balandžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Bundesverband Deutscher Milchviehhalter ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-217/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Reglamentas (EB) Nr. 248/2008 - Pieno kvotų sistema - Nacionalinių pieno kvotų padidinimas - Konkrečios sąsajos nebuvimas - Nepriimtinumas)

2009/C 141/86

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bona, Vokietija), Romuald Schaber (Petersthal, Vokietija), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Vokietija) ir Walter Peters (Körchow, Vokietija), atstovaujami advokatų W. Renner ir O. Schniewind

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Moore ir Z. Kupčová

Ieškovų pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Tserepa-Lacombe ir M. Vollkommer

Dalykas

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 248/2008, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl nacionalinių pieno kvotų (OL L 76, p. 6), panaikinimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber, Stefan Mann ir Walter Peters padengia savo ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 8 15.