11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 173/15


2011 m. balandžio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Quantum prieš VRDT — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Byla T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Proceso kalba: graikų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.