5.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/25


2008 m. balandžio 28 d.Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Kastrinaki prieš Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Byla C-180/08)

(2008/C 171/38)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Maria Kastrinaki

Atsakovė: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Prejudiciniai klausimai

1.

Kai valstybės narės pilietis, pateikęs studijų diplomą, patenkantį į Direktyvos 89/48/EEB taikymo sritį, buvo įdarbintas pagal viešąją teisę įsteigto juridinio asmens ir verčiasi reglamentuojama profesija priimančiojoje valstybėje narėje neterminuotos darbo sutarties, sudarytos pagal privatinę teisę, pagrindu, ir kyla karjeros laiptais atsižvelgiant į jo kategoriją ir gaunamą atlyginimą atitinkantį minėtą diplomą, ar valdžios institucijos turi teisę, remdamosi aptariamos direktyvos 1, 2, 3 ir 4 straipsnių, aiškinamų pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 149 ir 150 straipsnius, nuostatomis, neleisti jam įgyvendinti savo profesinių teisių dėl to, kad negali pripažinti jo nurodyto diplomo akademinio lygiavertiškumo, kad jis būtų priskirtas kategorijai ir atlyginimo grupei, atitinkančioms šį diplomą, remdamosi vien tuo, kad šį dokumentą išdavė kilmės valstybės narės valdžios institucija, nors didžioji dalis studijų dalis pagal franšizės sutartį išklausyta priimančiojoje valstybėje narėje ir įstaigoje, kuri nors ir laisvai veikia priimančiojoje valstybėje narėje, tačiau bendra jos teisės norma jos nepripažįsta kaip švietimo įstaigos?

2.

Ar kompetentingos valdžios institucijos turi teisę, atsižvelgiant į Direktyvos 89/48/EEB, perkeltos į Graikijos teisės sistemą Tarpžinybiniu dekretu Nr. A4/4112/247/1992, nuostatas, aiškinamas pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 39 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio pirmąją pastraipą, 43 straipsnį, 47 straipsnio 1 dalį, 49 ir 55 straipsnius, neleisti valstybės narės piliečiui, kuris dirba pagal viešąją teisę įsteigto juridinio asmens struktūroje neterminuotos darbo sutarties, sudarytos pagal privatinę teisę, pagrindu, ir kuriam buvo suteikta teisė verstis profesija pagal Direktyvos 89/48/EEB, perkeltos į Graikijos teisės sistemą Tarpžinybiniu dekretu Nr. A4/4112/247/1992, nuostatas, įgyvendinti profesinių teisių, kurias jis įgijo gavęs leidimą verstis profesija, dėl to, kad nebuvo pripažintas jo studijų diplomo akademinis lygiavertiškumas?