5.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/14


2008 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką

(Byla C-144/08)

(2008/C 171/24)

Proceso kalba: suomių

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama I. Koskinen ir D. Triantafyllou

Atsakovė: Suomijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad siekiant netaikyti mokesčių tam tikroms laikinai įvežamoms transporto priemonėms, pasiremdama nepilna įprastinės gyvenamosios vietos sąvoka Suomijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl mokesčių netaikymo tam tikroms transporto priemonėms (1), laikinai įvežamoms iš vienos valstybės narės į kitą, Bendrijos teritorijoje 7 straipsnio 1 dalį;

priteisti iš Suomijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kad būtų galima netaikyti mokesčių Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnio 1 dalis apibrėžia įprastinės gyvenamosios vietos sąvoką, kuri leidžia nustatyti valstybę narę, kurios teisės aktai taikomi laikino įvežimo apmokestinimo atveju, ir kuri turi kompetenciją apmokestinti transporto priemonę. Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnio 1 dalyje nustatomos tam tikros išimtys iš taisyklės, pagal kurią įprastinė gyvenamoji vieta reiškią vietą, kurioje asmuo gyvena mažiausiai 185 dienas per metus. Konkrečiai kalbant, šios dalies antroje pastraipoje nurodoma, kad asmens, kuris darbo ryšiais susijęs vienoje vietoje, o asmeniniais kitoje, ir kuris dėl to gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių narių, įprastine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta, jeigu šis asmuo nuolat į ją grįžta. Tačiau pastaroji sąlyga netaikytina, jeigu asmuo gyvena valstybėje narėje, kad atliktų nustatytos trukmės užduotį.

Tačiau Suomijos teisės aktuose tokia nuolatinio grįžimo sąlyga numatyta, net kai asmuo gyvena Suomijoje, kad atliktų nustatytos trukmės užduotį. Taigi Suomija į nacionalinę teisę netinkamai perkelė Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL L 105, p. 59; EE 09/01, p. 156.