29.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 205/9


2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-272/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/83/EB - Prieglobsčio teisė - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 205/14

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande ir E. Adsera Ribera

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi per nustatytą terminą 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvai 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų įgyvendinti visų būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 08 15.