12.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 220/9


2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08) prieš Belgische Staat

(Sujungtos bylos C-124/08 ir C-125/08) (1)

(Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 - Bendrijos muitinės kodeksas - Skola muitinei - Muito suma - Pranešimas skolininkui - Veika, dėl kurios gali būti iškelta baudžiamoji byla)

2009/C 220/14

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie van België

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Atsakovė: Belgische Staat

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van Cassatie van België — 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1992 m. galiojusios redakcijos) (OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307), 221 straipsnio 1 ir 3 dalių išaiškinimas — Vėlesnis importo ar eksporto muitų išieškojimas — Reikalavimo įtraukti muito sumą į apskaitą prieš pateikiant pranešimą skolininkui klausimas — Senaties terminas — Pažeidimas muitinės srityje — Bausmės skyrimas bendraskoliams

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 221 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad muitinės tarnybų pranešimas skolininkui apie mokėtiną importo arba eksporto muitų sumą pagal nustatytas procedūras teisėtai gali būti pateikiamas tik po to, kai minėtos tarnybos šių muitų sumą įtraukė į apskaitą.

2.

Reglamento Nr. 2913/92 221 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, pasibaigus trejų metų laikotarpiui nuo skolos muitinei atsiradimo dienos, muitinės tarnybos gali teisėtai pateikti skolininkui pranešimą apie teisiškai privalomą sumokėti muitų sumą, jeigu jos dėl veikos, dėl kurios galėjo būti iškelta baudžiamoji byla, negalėjo apskaičiuoti tikslios šių muitų sumos, įskaitant ir tuos atvejus, kai skolininkas nėra asmuo, kuris padarė šią veiką.


(1)  OL C 142, 2008 6 7.