12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/24


2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus Group prieš Komisiją

(Byla T-411/07)

(2008/C 8/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Aer Lingus Group plc (Dublinas, Airija), atstovaujama solicitor A. Burnside, advokatų B. van de Walle de Ghelcke ir T. Snels

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Europos Komisijos 2007 m. spalio 11 d. priimtą ginčijamą sprendimą,

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė siekia 2007 m. spalio 11 d. Europos Komisijos sprendimo C(2007)4600, kuriuo Komisija atmeta ieškovės prašymą pradėti procesą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 39/2004 (EB Susijungimų reglamentas) 8 straipsnio 4 dalį ir priimti laikinąsias priemones pagal 8 straipsnio 5 dalį, einančio po 2007 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo C(2007)3104 (Draudimo sprendimas), skelbiančio koncentraciją nesuderinama su bendra rinka ir EEE susitarimu veikimu (byla Nr. COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus), panaikinimo.

Ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė ir neteisingai taikė EB Susijungimų reglamento 8 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį, teigdama, kad ji neturėjo teisės reikalauti iš Ryanair pagal Draudimo sprendimą atsisakyti Aer Lingus mažumos akcijų paketo, arba imtis kitų priemonių, atstatančių status quo ante, arba tuo tarpu imtis laikinųjų priemonių.

Ypač ieškovė teigia, kad kadangi Komisija aiškiai mažumos akcijų paketą ir Ryanair jungtinį viešą pasiūlymą Aer Lingus laiko vienos tos pačios koncentracijos neatskiriamomis dalimis, iš to išplaukia, kad draudžiama koncentracija buvo iš dalies įgyvendinta. Be to, ieškovė mano, kad EB Susijungimų reglamento 8 straipsnio 4 dalis ir 8 straipsnio 5 dalis suteikia Komisijai teisę šiomis aplinkybėmis imtis priemonių dėl konkurencijos, kylančios iš mažumos kapitalo, siejančio dvi bendroves, kurios laikytos didžiausiomis konkurentėmis oro transporto keliuose į ir iš Airijos, neigiamų padarinių.

Toliau ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė EB Susijungimų reglamento 21 straipsnio 3 dalį, nesiimdama išimtinės kompetencijos ir vietoj to, suteikdama galimybę valstybių narių įsikišimui.