5.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/49


2008 m. gegužės 23 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje R.S. Arbeitsschutz prieš VRDTRS Components (RS)

(Byla T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Proceso kalba: anglų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 64, 2008 3 8.