TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. lapkričio 10 d.

Byla F‑70/07

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Prieštaravimas dėl paraleliai nagrinėjamo ieškinio – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, be kita ko, priteisti ši Komisijos atlyginti žalą, patirtą jai atsisakius kompensuoti atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, tariamai patirtas byloje T‑176/04.

Sprendimas: Atmesti pirmąjį, antrąjį, trečiąjį ir šeštąjį L. Marcuccio reikalavimus kaip akivaizdžiai nepriimtinus. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su pirmuoju, antruoju, trečiuoju ir šeštuoju L. Marcuccio reikalavimais, įskaitant patirtas vykstant procedūrai T‑176/04 DEP.

Santrauka

Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Dalykas

(EB 236 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

Teisės aktų leidėjas nustatė specialią bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą, jei šalys nesutaria dėl atlygintinų išlaidų ir jų sumos priėmus sprendimą ar nutartį, kuria Pirmosios instancijos teismas išsprendė ginčą ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Be to, pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalyje numatytą bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą negalima atgauti tų pačių arba tiems patiems tikslams išleistų sumų, susijusių su ieškiniu dėl Bendrijos deliktinės atsakomybės. Taigi ieškovo ieškinys pagal EB 236 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, kurio dalykas iš tiesų yra tas pats kaip ir prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, yra nepriimtinas.

(žr. 16 ir 17 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Schneider Electric prieš Komisiją, T‑351/03, Rink. p. II‑2237, 297 punktas.