26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/26


2007 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-492/07)

(2008/C 22/50)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Nijenhuis ir K. Mojzesowicz

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad neužtikrinusi 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (1) dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyvos), būtent su abonento apibrėžimu susijusio 2 straipsnio k punkto, perkėlimo į nacionalinę teisę Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Lenkijos Respublika bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti šią direktyvą baigėsi 2004 m. balandžio 30 dieną.


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.