2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla C‑255/06 P‑REV)

„Procedūra – Prašymas peržiūrėti – Prašymas dėl pagal Procedūros reglamento 119 straipsnį priimtos nutarties – Sąlygos – Apeliacinis skundas – Naujas faktas – Nepriimtinumas“

1.                     Procedūra – Sprendimo peržiūrėjimas – Prašymas dėl nutarties, kuria atmestas apeliacinis skundas kaip akivaizdžiai nepriimtinas ir nepagrįstas – Priimtinumas (Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 119 straipsnis) (žr. 15 punktą)

2.                     Procedūra – Sprendimo peržiūrėjimas – Prašymo priimtinumo sąlygos – Naujas faktas – Sąvoka (Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 119 straipsnis) (žr. 16 ir 19–20 punktus)

3.                     Procedūra – Sprendimo peržiūrėjimas – Prašymo priimtinumo sąlygos (Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnis ir 99 straipsnio 1 dalis) (žr. 22–24 ir 26 punktus)

Dalykas

Prašymas peržiūrėti 2007 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartį byloje C‑255/06 P – Apeliacinio skundo dėl 2006 m. kovo 30 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimo atmetimas kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtino ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįsto.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ pateiktą prašymą peržiūrėti.

2.

Priteisti iš Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ bylinėjimosi išlaidas.