26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/6


2007 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas Rafael de Bustamante Tello prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-10/06 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Pareigūnai - Darbo užmokestis - Ekspatriacijos išmoka - Pareigūnų nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a punkto antroje įtraukoje numatyta sąlyga - Sąvoka „darbas kitai valstybei“)

(2008/C 22/11)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Rafael de Bustamante Tello, atstovaujamas abogados R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez ir A. Sayagués Torres

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Sims ir D. Canga Fano

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje De Bustamante Tello prieš Tarybą (T-83/03), kuriuo atmetamas ieškovo ieškinys dėl 2003 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimo, kuriuo atsisakoma ieškovui skirti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnyje 1 dalies a įtraukoje numatytą ekspatriacijos išmoką ir su ja susijusias išmokas, panaikinimo

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš R. de Bustamante Tello bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 60, 2006 3 11.