26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/42


2007 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Italija prieš Komisiją

(Byla T-308/05) (1)

(„Struktūriniai fondai - Bendras finansavimas - Reglamentai (EB) Nr. 1260/1999 ir Nr. 448/2004 - Nacionalinių įstaigų vykdant valstybės pagalbos programas avansu į sąskaitas pervestų sumų tinkamumo sąlygos - Įrodymas dėl galutinių naudos gavėjų struktūrinių fondų lėšų naudojimo - Ieškinys dėl panaikinimo - Ginčijamas aktas“)

(2008/C 22/78)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama iš pradžių A. Cingolo, vėliau avvocati dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Flynn ir M. Velardo, padedamų advokato G. Faedo

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos 2005 m. birželio 7 d. rašte Nr. 5272, 2005 m. birželio 8 d. rašte Nr. 5453, 2005 m. birželio 17 d. raštuose Nr. 5726 ir Nr. 5728 bei 2005 m. birželio 23 d. rašte Nr. 5952 tariamai esančius sprendimus

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 257, 2005 10 15.