26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/52


2007 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Wandschneider prieš Komisiją

(Byla F-65/05) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimas - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - 2003 m. tarnybinės veiklos vertinimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Motyvavimas - Akivaizdi vertinimo klaida)

(2008/C 22/97)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Paolo Sequeira Wandschneider (Briuselis, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų G. Vandersanden ir C. Ronzi, vėliau — advokatų G. Vandersanden, C. Ronzi ir L. Levi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir H. Tserepa-Lacombe

Bylos dalykas

Ieškovo 2003 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 229, 2005 9 17, p. 32 (iš pradžių byla buvo užregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme T-282/05 numeriu ir perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi).