2006 m. kovo 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Graikiją

(Byla C‑518/04)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas − Direktyva 92/43/EEB − Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga − Rūšių apsauga“

1.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo vertinimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 12 punktą)

2.                     Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 (Tarybos direktyvos 92/43 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir IV priedo a punktas) (žr. 14–22 punktus)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7) 12 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas – Šveizerio angių ( Vipera schweizeri ) apsauga Milo saloje – Priemonių, būtinų užkirsti kelią šios rūšies angių trikdymui perėjimo metu ir jų perėjimo vietų pažeidimui ar naikinimui, nesiėmimas

Rezoliucinė dalis

1.     Nesiėmusi per nustatytą terminą priemonių, būtinų sukurti ir taikyti efektyvią griežtos Šveizerio angių (Vipera schweizeri) apsaugos sistemą Milo saloje, draudžiančią tyčinį šios rūšies angių trikdymą, be kita ko, jų perėjimo, jauniklių auginimo ir žiemos miego metu, ir bet kokį jų perėjimo ar poilsio vietų pažeidimą ar naikinimą, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktus.

2.     Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.