2022 11 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/9


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

(2022/C 420/07)

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2022.7.31

Trukmė

2022.07.31 – 2022.12.31

Valstybė narė

Italija

Žvejybos pastangų grupės kodas

EFF2/MED2_TR4

Išteklių grupė

Didžiosios raudonosios krevetės 8, 9, 10 ir 11 GP

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Laivai, kurių bendrasis ilgis ≥ 24 metrai

Nuorodos numeris

08/TQ110


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.