2022 2 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 93/1


Pranešimas importuotojams

Vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų kilmės prekių importas į Sąjungą

(2022/C 93 I/01)

2022 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentu (ES) 2022/263 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų pripažinimą ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pasiuntimą į tas teritorijas (1), nustatytas draudimas importuoti tų teritorijų kilmės prekes į Europos Sąjungą nuo kitos dienos po reglamento paskelbimo.

Sąjungos importuotojams rekomenduojama deramai įsitikinti, kokia yra faktinė jų deklaruojamų prekių kilmė, nes esama rizikos, kad prekės, kurioms taikomas pirmiau minėtame reglamente nustatytas draudimas, į Sąjungą yra importuojamos iš Ukrainos kaimyninių šalių, visų pirma Rusijos ir Baltarusijos. Tai ypač pasakytina apie akmens anglių produktus, priskiriamus KN 2701 pozicijai, ir plieno produktus, priskiriamus KN 7201–7207 pozicijoms ir KN 7304, 7305 bei 7306 pozicijoms. Atsižvelgiant į tokią draudimo apėjimo riziką, šių iš Rusijos ir Baltarusijos importuotų produktų išleidimas į laisvą apyvartą gali priklausyti nuo to, ar muitinei bus pateikta įtikinamų įrodymų, kad šioms prekėms netaikomas draudimas importuoti vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų kilmės prekes.


(1)  OL L 42 I, 2022 2 23, p. 77.