2021 2 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 64/7


Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2021/C 64/06)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 (1) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„TAURASI“

PDO-IT-A0237-AM04

Pranešimo data: 2020 11 16

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1.   Po pavadinimo „Taurasi“ išbraukiamas būdvardis „raudonas“ (it. rosso)

Tai – formalus atnaujinimas, atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir atsižvelgiant į produkto pavadinimą.

Keičiami specifikacijos 1 bei 6 straipsniai ir bendrojo dokumento 4 skirsnis.

2.   Galimybės laistyti kritiniais atvejais įtraukimas

Tokia galimybe leidžiama pasinaudoti atsižvelgiant į kintančias klimato sąlygas ir augalų patiriamą vis didesnį vandens stygių ir šiluminį stresą ir siekiant užtikrinti įprastą fiziologinį jų vystymąsi.

Keičiamas specifikacijos 4 straipsnis, o bendrajam dokumentui šis pakeitimas poveikio neturi.

3.   Nuorodos į vynuogyną įtraukimas

Norint geriau apibūdinti SKVN „Taurasi“ žymimus vynus ir tuo tikslu pateikti nuorodą į išskirtinę konkrečiuose vynuogynuose užaugintų vynuogių kilmę, šių vynų pavadinime, laikantis galiojančių teisės aktų, galima vartoti vietovardžius, kuriais daroma nuoroda į vynuogyną.

Keičiamas specifikacijos 7 straipsnis, o bendrajam dokumentui šis pakeitimas poveikio neturi.

4.   Ryšys su geografine vietove. Formalus specifikacijos atnaujinimas

Atnaujintas specifikacijos ir bendrojo dokumento turinio išdėstymas ir jis suvienodintas.

Tai – formalus atnaujinimas, neturintis poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nurodyto ryšio su geografine vietove aprašymui.

Keičiamas specifikacijos 9 straipsnis ir bendrojo dokumento 8 skirsnis.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1.   Produkto pavadinimas

Taurasi

2.   Geografinės nuorodos tipas

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3.   Vynuogių produktų kategorijos

1.

Vynas

4.   Vynų aprašymas

„Taurasi“

Spalva – intensyvi rubino raudona, primenanti granato spalvą; brandinamas vynas įgyja oranžinių atspalvių.

Kvapas – savitas, grynas, malonus, įvairaus intensyvumo.

Skonis – sausas, sodrus, harmoningas, subalansuotas, su ilgai išliekančiu poskoniu.

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12,00 %.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 22 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

5,0 g/l vyno rūgšties

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

„Taurasi Riserva“

Spalva – intensyvi rubino raudona, primenanti granato spalvą; brandinamas vynas įgyja oranžinių atspalvių.

Kvapas – savitas, grynas, malonus, įvairaus intensyvumo.

Skonis – sausas, sodrus, harmoningas, subalansuotas, su ilgai išliekančiu poskoniu.

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12,50 %.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 22 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, atitinka nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

5,0 g/l vyno rūgšties

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

5.   Vyno gamybos metodai

a.   Specifiniai vynininkystės metodai

Trumpiausias „Taurasi“ ir „Taurasi Riserva“ žymimų vynų brandinimo laikotarpis

Specifinis vynininkystės metodas

Registruota ir garantuota kilmės vietos nuoroda (RGKVN) „Taurasi“ žymimas vynas privalo būti brandinamas bent trejus metus, iš kurių bent vienus – medinėse statinėse.

RGKVN „Taurasi“ žymimas rūšies „Riserva“ vynas privalo būti brandinamas bent ketverius metus, iš kurių bent aštuoniolika mėnesių – medinėse statinėse.

b.   Didžiausia išeiga

„Taurasi“ ir „Taurasi Riserva“

10 000 kg vynuogių iš hektaro

6.   Nustatyta geografinė vietovė

Gamybos vietovė apima visas administracines šių Avelino provincijos komunų teritorijas: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle ir Venticano.

7.   Pagrindinė (-ės) vyninių vynuogių veislė (-ės)

‘Aglianico N.’ – ‘Ellenica’

‘Aglianico N.’ – ‘Ellenico’

‘Aglianico N.’– ‘Glianica’

‘Aglianico N.’ – ‘Glianico’

8.   Ryšys (-iai) su geografine vietove

SKVN „Taurasi“ ir „Taurasi Riserva“ žymimas vynas

Gamtos veiksniai

 

SKVN „Taurasi“ žymimų vynų gamybos vietovės kraštovaizdžiui būdingos palei Kalorės upės vagą išsidėsčiusios kalvos arba prieškalnės, priklausančios pietinei Apeninų kalnų grandinės daliai. Ši vietovė yra Irpino plynaukštėje, jai būdingas didelė dirvožemio ir mikroklimatinių sąlygų įvairovė; kai kuriose aukštumų zonose vynuogynus pakeičia kaštainių ir bukų miškai ir vaismedžių (persikų, riešutmedžių ir figmedžių) sodai. Klimatui būdingi dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai ir labai šaltos bei sniegingos žiemos. Nors sniegas šiose platumose nėra įprastas reiškinys, jis visoje Irpinijos srityje iškrenta gana dažnai.

 

Įvairios sudėties dirvožemiuose yra daug senovėje išsiveržus ugnikalniams susidariusios tefros. Šioje aukštumų vietovėje driekiasi vešlūs vynuogynai, kuriuose auginami labai senos, galbūt iš Graikijos kilusios veislės ‘Aglianico’ (su graikiška kilme siejamas jos senasis pavadinimas ‘Ellenico’) vynmedžiai, atvežti į Italiją apie VII–VI amžius pr. Kr. ir šaltose pietinės Apeninų kalnų dalies zonose, ypač Kampanijoje ir, konkrečiau, šioje Irpinijos zonoje, radę jiems puikiai tinkančias sąlygas.

Istoriniai ir žmogiškieji veiksniai

 

Senovėje visoje vietovėje plačiai paplitus vynmedžių auginimui išplėtota tipiška auginimo sistema, vadinama „alberata taurasina“ (Taurazio vynmedžių auginimo juos tvirtinant prie eilėmis susodintų medžių sistema) arba „antico sistema taurasino“ (senoji Taurazio sistema), kurios kilmė – etruskų laikų mokykla.

 

XIX a. ši vietovė tam tikrą laikotarpį liko nepaliesta filokseros, kuri tuo metu sunaikino Europos vynuogynus, todėl tuo metu prekyba Irpinijos vynais (jų produkcija, kaip apskaičiuota, viršijo 1 mln. hektolitrų) tiek išplito ir išaugo šiaurinėje Italijos dalyje ir kitose Europos šalyse, kad per Taurazį einantis geležinkelis buvo vadinamas „vyno geležinkeliu“ (it. Ferrovia del vino).

 

1879 m. dėl tvirto Francesco De Sanctis‘o užsispyrimo duris atvėrusiame Avelino žemės ūkio institute, kurio specializacija – vynininkystė, atliekami eksperimentiniai vyndarystės metodų tyrimai, padėję išsaugoti ir pagerinti ‘Aglianico’ veislės potencialą.

 

Sodinant naujus vynuogynus buvo sudarytos sąlygos vyno sektoriaus plėtrai, o tradicinę Taurazio vynmedžių auginimo juos tvirtinant prie eilėmis susodintų medžių sistemą pakeitė racionalesnės špalerių sistemos ir genėjimas pagal „Guyot“ bei horizontaliojo kordono metodus. Nors taip sumažėjo išeiga, bet labai pagerėjo vynų kokybė.

 

SKVN „Taurasi“ – su vynuogių veisle ‘Aglianico’ susijusi nuoroda. SKVN „Taurasi“ žymimas įvairių rūšių („Taurasi“ ir „Taurasi Riserva“) vynas – geros struktūros, elegantiškas, aitrus, bet subalansuoto skonio vynas, kuriame yra taninų. Šis vynas uždaromas jaunas ir yra tinkamas labai ilgai brandinti. Šiam vynui būdingas didelis mineralų kiekis, tinkama alkoholio koncentracija, stiprumas ir sodrumas, o šios savybės įgyja pusiausvyrą butelyje.

 

Pirmiau aprašyti gamtiniai veiksniai ir tūkstantmečių senumo vynuogių auginimo tradicijos yra susiję su šios Avelino provincijos vietovės socialine ir ekonomine plėtra. Šiandien šioje vietovėje taikant geriausius auginimo ir technologinius metodus pagaminti SKVN „Taurasi“ žymimi vynai toliau platinami nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose.

9.   Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)

SKVN „Taurasi“ ir „Taurasi Riserva“

Teisinis pagrindas –

nacionalinės teisės aktai.

Papildomos sąlygos rūšis –

papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos.

Sąlygos aprašymas

SKVN „Taurasi“ žymimi vynai turi būti pateikiami vartotojams stikliniuose buteliuose ar kitoje stiklinėje taroje, kurios talpa neturi būti didesnė kaip 5 litrai; buteliai turi būti Bordo arba Burgundijos butelių formos, tamsaus stiklo ir uždaryti kamštienos kamščiais.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16175


(1)  OL L 9, 2019 1 11, p. 2.