2021 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 390/4


Specialioji ataskaita Nr. 23/2021

Aukšto lygio korupcijos Ukrainoje mažinimas: nepaisant keleto ES iniciatyvų, rezultatai vis dar nepakankami

(2021/C 390/04)

Europos Audito Rūmai šiuo raštu jus informuoja, kad neseniai buvo paskelbta Specialioji ataskaita Nr. 23/2021 „Aukšto lygio korupcijos Ukrainoje mažinimas: nepaisant keleto ES iniciatyvų, rezultatai vis dar nepakankami“.

Ši ataskaita pateikta susipažinti arba parsisiųsti Europos Audito Rūmų interneto svetainėje http://eca.europa.eu