29.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 181/13


Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d.

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB (1) 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB (2) 38 straipsnį)

(2020/C 181/02)

—   Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas (-ai)

INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)

Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)

Susijusi valstybė narė

Pranešimo data

2020 4 17

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Žr. priedą

Žr. priedą

2020 4 20


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.


PRIEDAS

Veterinarinių vaistų pavadinimų, vaisto formų, stiprumų, gyvūnų rūšių, naudojimo būdų, pareiškėjų ir registruotojų valstybėse narėse sąrašas

ES / EEE valstybė narė

Pareiškėjas ir (arba) registruotojas

Pavadinimas

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN)

Stiprumas

Vaisto forma

Gyvūnų rūšis

Naudojimo būdas

Austrija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Austrija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Austrija

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Austrija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Austrija

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Belgija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Belgija

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Belgija

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Belgija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Belgija

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tilozino bazė

50 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tilozino bazė

50 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Bulgarija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Kroatija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Kroatija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Kipras

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Kipras

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Čekija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Čekija

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Danija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Danija

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Danija

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Danija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Danija

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Estija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Estija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Estija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Suomija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Suomija

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Prancūzija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tilozino bazė

250 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2–4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vokietija

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Graikija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Graikija

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Graikija

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8–10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Graikija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Graikija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vengrija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vengrija

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vengrija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Vengrija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Airija

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19–20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731–733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Italija

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Latvija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Latvija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Latvija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lietuva

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lietuva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lietuva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tilozino bazė

50 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lietuva

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Liuksemburgas

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Liuksemburgas

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Liuksemburgas

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Liuksemburgas

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33–35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Nyderlandai

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Norvegija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03–715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tilozino bazė

50 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Lenkija

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13–14

66–400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Portugalija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Portugalija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Portugalija

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Portugalija

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500–392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Portugalija

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730–056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Rumunija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Rumunija

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Rumunija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Rumunija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Slovakija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Slovakija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Slovakija

Vétoquinol s.r.o

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Slovėnija

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Slovėnija

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet jsc 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609–615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 ui/ml solucion inyectable

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml ganadexil solucion inyectable

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Ispanija

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Švedija

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Švedija

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Švedija

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 Solution for Injection for Cattle, Goats and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis

Jungtinė Karalystė

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tilozino bazė

200 mg/ml

Injekcinis tirpalas

Kiaulės

Leisti į raumenis