30.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/1


Komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 7 dalies a punkto iii papunktį dėl valstybių narių muitinių priimtų sprendimų, susijusių su privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo muitinės nomenklatūroje

(2020/C 142/01)

Nuo šios dienos muitinės atšaukia sprendimus, susijusius su privalomąja tarifine informacija, jei jie nebeatitinka muitinės nomenklatūros aiškinimo pagal šias tarptautines tarifines priemones:

Muitinių bendradarbiavimo tarybos patvirtinti klasifikavimo sprendimai, klasifikavimo nuomonės arba Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai (MBT dokumentas Nr. KN2692–64 SS komiteto posėdžio ataskaita):

PAAIŠKINIMŲ PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI PADARYTI VADOVAUJANTIS SS KONVENCIJOS 8 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA, KLASIFIKAVIMO NUOMONĖS IR KLASIFIKAVIMO SPRENDIMAI REDAGUOTI PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS SS KOMITETO

(64-OJI SSK SESIJA, 2019 RUGSĖJO MĖN.)

DOK. NC2692

Nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai (SS konvencijos priedas)

21.06

P/10

29. skirsnis – 48 priedas

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

SS komiteto patvirtintos klasifikavimo nuomonės

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Informacija apie šių priemonių turinį gali būti gauta Europos Komisijos Generaliniame Mokesčių ir Muitų Sąjungos Direktorate (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) arba Generalinio Direktorato tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en