31.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 370/1


KOMISIJOS KOMUNIKATAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES, 2014/25/ES ir 2009/81/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 370/01)

Direktyvose 2014/23/ES (1) , 2014/24/ES (2) , 2014/25/ES (3) ir 2009/81/EB (4) nustatytų ribų atitinkamos vertės kitomis nacionalinėmis valiutomis nei euras:

80 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

156 464

 

CZK

Čekijos kronomis

2 054 080

 

DKK

Danijos kronomis

596 408

 

GBP

Svarais sterlingų

70 778

 

HRK

Kroatijos kunomis

594 576

 

HUF

Vengrijos forintais

25 484 800

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

341 544

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

374 040

 

SEK

Švedijos kronomis

821 512


139 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

271 856

 

CZK

Čekijos kronomis

3 568 964

 

DKK

Danijos kronomis

1 036 259

 

GBP

Svarais sterlingų

122 976

 

HRK

Kroatijos kunomis

1 033 076

 

HUF

Vengrijos forintais

44 279 840

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

593 433

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

649 895

 

SEK

Švedijos kronomis

1 427 377


214 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

418 541

 

CZK

Čekijos kronomis

5 494 664

 

DKK

Danijos kronomis

1 595 391

 

GBP

Svarais sterlingų

189 330

 

HRK

Kroatijos kunomis

1 590 491

 

HUF

Vengrijos forintais

68 171 840

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

913 630

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

1 000 557

 

SEK

Švedijos kronomis

2 197 545


428 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

837 082

 

CZK

Čekijos kronomis

10 989 328

 

DKK

Danijos kronomis

3 190 783

 

GBP

Svarais sterlingų

378 660

 

HRK

Kroatijos kunomis

3 180 982

 

HUF

Vengrijos forintais

136 343 680

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

1 827 260

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

2 001 114

 

SEK

Švedijos kronomis

4 395 089


750 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

1 466 850

 

CZK

Čekijos kronomis

19 257 000

 

DKK

Danijos kronomis

5 591 325

 

GBP

Svarais sterlingų

663 540

 

HRK

Kroatijos kunomis

5 574 150

 

HUF

Vengrijos forintais

238 920 000

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

3 201 975

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

3 506 625

 

SEK

Švedijos kronomis

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

1 955 800

 

CZK

Čekijos kronomis

25 676 000

 

DKK

Danijos kronomis

7 455 100

 

GBP

Svarais sterlingų

884 720

 

HRK

Kroatijos kunomis

7 432 200

 

HUF

Vengrijos forintais

318 560 000

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

4 269 300

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

4 675 500

 

SEK

Švedijos kronomis

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

Naujaisiais Bulgarijos levais

10 463 530

 

CZK

Čekijos kronomis

137 366 600

 

DKK

Danijos kronomis

39 884 785

 

GBP

Svarais sterlingų

4 733 252

 

HRK

Kroatijos kunomis

39 762 270

 

HUF

Vengrijos forintais

1 704 296 000

 

PLN

Naujaisiais Lenkijos zlotais

22 840 755

 

RON

Naujosiomis Rumunijos lėjomis

25 013 925

 

SEK

Švedijos kronomis

54 938 615


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(2)  OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(3)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(4)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.