1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/15


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/09)

Valstybė narė

Suomija

Maršrutas

Poris–Helsinkis

Sutarties galiojimo trukmė

2019 m. rugpjūčio 1 d.–2022 m. gruodžio 23 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

61 diena nuo šio kvietimo paskelbimo

Adresas, kuriuo galima nemokamai gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Daugiau informacijos

Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Faksas +358 26349417

E. paštas tarjous@pori.fi

Interneto svetainė

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot