29.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/18


Pranešimo apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, galiojimo termino peržiūros inicijavimą klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 162, 2018 m. gegužės 8 d. )

(2018/C 183/09)

16 puslapis:

yra:

„E. paštas:

Su dempingu susijusiais klausimais:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“;

turi būti:

„E. paštas:

Su dempingu susijusiais klausimais:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Su žala susijusiais klausimais:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.