27.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/41


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 113/04)

Tai – pirmasis darniųjų standartų nuorodų sąrašas, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 (1)

ESO (2)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Atitikties prielaidos taikymo pradžios data paaiškinta 0 pastaba

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data 1 pastaba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios apykaitos kvėpavimo suslėgtojo oro aparatai su viso veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės ir ketvirtinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kandiklinis įtaisas. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dalelių filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 144–1:2000

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 1 dalis. Įsukamojo tarpvamzdžio srieginės jungtys

21.4.2018

 

 

 

EN 144–1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144–1:2000/A2:2005

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 144–2:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 2 dalis. Išleidžiamosios jungtys

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144–3:2003

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 3 dalis. Kvėpuojamojo azoto ir deguonies mišinio bei deguonies išleidžiamojo atvamzdžio jungtys

21.4.2018

 

 

 

EN 144–3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai uždarojo ciklo suslėgtojo deguonies arba suslėgtojo deguonies-azoto tipo aparatai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 148–1:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 1 dalis. Standartinio sriegio jungtis

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148–2:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 2 dalis. Centrinio sriegio jungtis

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148–3:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 3 dalis. Srieginė jungtis M45 * 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Asmeninė akių apsauga. Specifikacijos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Asmeninė akių apsauga. Suvirinimo ir giminiškų technologijų filtrai. Šviesos praleidimo reikalavimai ir rekomenduojamasis naudojimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Asmeninė akių apsauga. Ultravioletiniai filtrai. Praleidimo reikalavimai ir naudojimo rekomendacijos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Asmeninė akių apsauga. Filtrai nuo saulės akinimo pramonės reikmėms

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 174:2001

Asmeninė akių apsauga. Apsauginiai kalnų slidininkų akiniai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Asmeninė apsauga. Akių ir veido apsaugos įranga suvirinimo ir panašiems procesams

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Asmeninės akių apsaugos priemonės. Filtrai ir akių apsaugai nuo lazerio spinduliuotės (apsaugos nuo lazerio akiniai)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Asmeninė akių apsauga. Akių apsaugai, naudojami derinant lazerius ir lazerių sistemas (akių apsaugai derinant lazerius)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Kvėpavimo įranga. Autonominiai atvirosios apytakos suslėgto oro narų aparatai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352–1:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Ausinės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352–2:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Ausų kamšteliai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352–3:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 3 dalis. Prie pramoninio apsauginio šalmo pritvirtintos ausinės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352–4:2001

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymai. 4 dalis. Ausų kamšteliai pagal garso slėgio lygį

21.4.2018

 

 

 

EN 352–4:2001/A1:2005

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 352–5:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 5 dalis. Ausinės žmogų veikiančiam triukšmui sumažinti

21.4.2018

 

 

 

EN 352–5:2002/A1:2005

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 352–6:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 6 dalis. Ausinės su elektriniais garsinių signalų įvadais

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352–7:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 7 dalis. Ausų kamšteliai pagal garso slėgio lygį

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352–8:2008

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymai. 8 dalis. Pramoginės garsinės ausinės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353–1:2014+A1:2017

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant inkaravimo vedlinę. 1 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant standžiąją inkaravimo vedlinę

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353–2:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. 2 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant lanksčiąją inkaravimo vedlinę

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Saugos virvės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Asmeninė apsauginė įranga darbo padėčiai nustatyti ir apsaugoti nuo kritimo iš aukščio. Diržai darbo padėčiai nustatyti ir sulaikyti krentant. Kobiniai darbo padėčiai nustatyti

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Jungtys

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Naudojimo instrukcijų, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklinimo ir pakavimo bendrieji reikalavimai

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374–1:2016

Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai (ISO 374–1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374–5:2016

Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo mikroorganizmų keliamos rizikos charakteristikų reikalavimai (ISO 374–5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Asmeninė akių apsauga. Automatiniai suvirinimo filtrai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381–5:1995

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 5 dalis. Reikalavimai kojų apsauginėms priemonėms

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381–7:1999

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 7 dalis. Reikalavimai pirštinėms, apsaugančioms nuo grandininių pjūklų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381–9:1997

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 9 dalis. Reikalavimai antkurpiams, apsaugantiems nuo grandininių pjūklų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381–11:2002

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 11 dalis. Viršutinės kūno dalies apsaugų reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažaidų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Pramoniniai apsauginiai šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Plaučių valdomas gelbėjimosi autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas su viso veido kauke arba kandiklio sąranka. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtravimo priemonės su gaubtu gelbėtis nuo gaisro. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtrinis gelbėjimosi nuo anglies monoksido respiratorius su kandiklio sąranka

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų arba dujų ir dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Apsauginės pirštinės nuo šiluminių pavojų (karščio ir(arba) ugnies)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Apsauginės pirštinės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Ugniagesių šalmai pastatuose ir kitose konstrukcijose

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos charaktristikų reikalavimai

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

3 pastaba

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Apsauginės pirštinės nuo šalčio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Alpinizmo įranga. Pagalbinė virvė. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Alpinizmo įranga. Juosta. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Alpinizmo įranga. Pakėlimo virvės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Alpinizmo įranga. Virvių fiksatoriai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Alpinizmo įranga. Ledo inkarai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Alpinizmo įranga. Ąsiniai varžtai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Apsauginės ugniagesių pirštinės

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai

21.4.2018

 

 

Įspėjimas: Šis skelbimas netaikomas įrangai, kuri aprašyta:

kaip A tipo įranga (inkaravimo įtaisai su vienu arba daugiau stacionariųjų inkaravimo taškų, kurie naudojimo metu turi būti pritvirtinami prie konstrukcijos konstrukciniais inkarais arba tvirtinimo elementais), nurodyta 3.2.1, 4.4.1, 5.3 punktuose,

kaip C tipo įranga (inkaravimo įtaisai su horizontaliomis lanksčiosiomis vedlinėmis), nurodyta 3.2.3, 4.4.3 ir 5.5 punktuose,

kaip D tipo įranga (inkaravimo įtaisai su horizontaliomis standžiosiomis vedlinėmis), nurodyta 3.2.4, 4.4.4 ir 5.6 punktuose,

visi pirmiau minėtų įtaisų deriniai.

Dėl A, C ir D tipų šis skelbimas nėra susijęs su šiais punktais: 4.5, 5.2.2, 6, 7; A priedu ir ZA priedu.

Atitinkamai, dėl pirmiau nurodytos įrangos negalima daryti prielaidos, kad ji atitinka Reglamentas (ES) 2016/425 nuostatas, nes ji nėra laikoma asmenine apsaugos įranga.

CEN

EN 812:2012

Pramoninės apsauginės kepurės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Sėdimieji diržai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943–1:2015

Apsauginė apranga nuo kietųjų, skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant skystuosius aerozolius ir kietąsias daleles. 1 dalis. Ventiliuojamų ir neventiliuojamų, nepralaidžių dujoms (1 tipo) kombinezonų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Alpinizmo įranga. Energiją sugeriančios sistemos, naudojamos kopiant stačiu uolos šlaitu (via ferrata). Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Oreivystės sportui skirti šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073–2:2002

Apsauginė apranga nuo radioaktyviosios taršos. 2 dalis. Neventiliuojamosios apsauginės aprangos nuo taršos radioaktyviosiomis dulkėmis reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kalnų slidininkų ir snieglentininkų šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Šalmai mažiems vaikams apsaugoti nuo smūgio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082–1:1996

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių. 1 dalis. Šarvažiedės pirštinės ir rankų apsaugai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082–2:2000

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių. 2 dalis. Pirštinės ir rankų apsaugai, pagaminti iš kitos nei šarvažiedė medžiagos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Evakuaciniai automatiniai uždarosios kvėpavimo grandinės suslėgtojo oro aparatai su gaubtu. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149–5:2008

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Reikalavimai, keliami medžiagų darbinėms charakteristikoms ir modeliui

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Baidarininkų ir srauniojo vandens sportininkų šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Apsauginė gaisrininkų apranga. Specialioms gaisro gesinimo operacijoms skirtos atspindinčios aprangos bandymo metodai ir reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Gelbėjimo diržai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Asmeninė akių apsauga. Tinklinės akių ir veido apsaugos priemonės

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės be įkvėpimo vožtuvų ir su atskiriamais filtrais, apsaugančios nuo dujų, dujų ir dalelių arba tik dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Mažo tąsumo lynai su šerdies apvalkalu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Asmeninė akių apsauga. Apsauginiai akiniai, skirti motociklų ir mopedų naudotojams

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Rankas veikiančios vibracijos. Vibracijų perdavimo delnui per pirštines faktoriaus matavimo ir įvertinimo metodas (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Mažieji laivai. Trapecijos diržų greito atkabinimo sistema (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatų suslėgtos dujos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtrai su kvėpavimo žarnomis (filtrai be kaukės). Dalelių, dujų ir kombinuoti filtrai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Alpinizmo įranga. Pleištai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Alpinizmo įranga. Jungtys. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Alpinizmo įranga. Pleištiniai įtaisai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Alpinizmo įranga. Diržai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Alpinizmo įranga. Skrysčiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312–1:2013

Akių ir veido apsauga. Saulės ir kitokie akiniai. 1 dalis. Bendrosios paskirties saulės akiniai (ISO 12312–1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312–1:2013/A1:2015

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN ISO 12312–2:2015

Akių ir veido apsauga. Saulės ir kitokie akiniai. 2 dalis. Filtrai, skirti tiesioginiam Saulės stebėjimui (ISO 12312–2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mažieji laivai. Denio saugos diržai ir saugos juostos. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402–5:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 5 dalis. Plūduriavimo priemonės, (lygmuo 50). Saugos reikalavimai (ISO 12402–5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402–5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402–5:2006/A1:2010

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN ISO 12402–6:2006

Asmeninės plaukiojimo priemonės. 6 dalis. Specialiosios paskirties gelbėjimosi liemenės ir plūduriavimo priemonės Saugos reikalavimai ir papildomi bandymo metodai (ISO 12402–6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402–6:2006/A1:2010

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN ISO 12402–8:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 8 dalis. Priedai. Saugos reikalavimai ir bandymų metodai (ISO 12402–8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402–8:2006/A1:2011

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 12477:2001

Apsauginės suvirintojų pirštinės

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 12492:2012

Alpinizmo įranga. Alpinistų šalmai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Lyninės prieigos sistemos. Lyno reguliavimo įtaisai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Varikliniai filtravimo įtaisai su šalmu arba gaubtu. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 12942:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Orpūtiniai filtravimo aparatai su ištisine kauke, puskauke arba ketvirtine kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Apsauginė apranga. Futbolininkų blauzdų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Apsauginė apranga. Apsauginiai švarkai ir liemenės bei pečių apsaugai, skirti jojikams, arklių prižiūrėtojams ir kinkinių vadeliotojams. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Asmeninė akių apsauga. Akių apsaugos priemonės sniegaeigių vartotojams

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–1:2000

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–2:2000

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 2 dalis. Kelties, blauzdos ir dilbio apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–3:2013

Apsauginė kovos menų įranga. 3 dalis. Papildomi reikalavimai ir liemens apsaugų bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–4:2001

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 4 dalis. Papildomi galvos apsaugų reikalavimai ir bandymų metodai

21.4.2018

 

 

 

EN 13277–4:2001/A1:2007

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN 13277–5:2002

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 5 dalis. Genitalijų ir pilvo srities apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–6:2003

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 6 dalis. Moterų krūtinės apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–7:2009

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 7 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami plaštakų ir pėdų apsaugams bei jų bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277–8:2017

Apsauginės kovos menų priemonės. 8 dalis. Karatė veido apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Nedarbinių drabužių priedai matomumui pagerinti. Bandymo metodai ir reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Rogučių naudotojų šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Apsauginė apranga. Žolės riedulio vartininko plaštakos, rankos, krūtinės ląstos, pilvo srities, kojos, pėdos ir genitalijų apsaugai bei žolės riedulininkų blauzdų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Apsauginė apranga. Fechtuotojų plaštakos, rankos, krūtinės ląstos, pilvo srities, kojos, genitalijų ir veido apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Apsauginės motociklininkų profesionalų pirštinės. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595–1:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595–3:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 3 dalis. Bandymo metodas nustatyti atsparumą plyšimui

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Apsauginė motociklininkų avalynė. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Sniegomobilių ir bobslėjų vairuotojų ir keleivių apsauginiai šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Gelbėjimosi autonominis uždarosios apytakos kvėpavimo aparatas. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832–2:2006

Avalynė, apsauganti nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis. Avalynė, apsauganti nuo chemikalų užpurškimo

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832–3:2006

Avalynė, apsauganti nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 3 dalis. Avalynė, efektyviai apsauganti nuo chemikalų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Kvėpavimo įranga. Autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo azoto ir deguonies mišinio arba deguonies naro aparatas. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982–1:2004

Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai (5 tipo apranga) (ISO 13982–1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982–1:2004/A1:2010

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Apsauginė apranga. Prijuostės, kelnės, liemenės, apsaugančios nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Motociklų kroso dalyvių apsaugos nuo akmenų ir purvo skydai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Aukštos kokybės pramoniniai šalmai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Apsauginė apranga. Drabužiai, apsaugantys nuo vėsios aplinkos

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Apsauginė apranga. Riedučių sporto įrangos naudotojų riešo, delno, kelio ir alkūnės apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Apsauginė apranga. Apsauginė apranga nuo infekcinių agentų. Naudojimo savybių reikalavimai ir bandymų metodai

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Kvėpavimo įranga. Autonominis uždarosios apytakos naro aparatas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–1:2017

Nardymo kostiumai. 1 dalis. Izoterminiai kostiumai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–2:2017

Nardymo kostiumai. 2 dalis. Sausieji kostiumai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225–3:2017

Nardymo kostiumai. 3 dalis. Aktyviai šildomos arba aušinamos kostiumo sistemos ir jų komponentai. Reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo elektrinių peilių įpjovimų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios grandinės, suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su puskauke, suprojektuoti naudoti tik esant teigiamam slėgiui. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Apsauginė automobilių lenktynių vairuotojų apranga. Apsauga nuo šilumos ir liepsnos. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai. 1 keitinys. Modifikuotas išlinkimo bandymas (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

3 pastaba

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Tiktai evakuacijai skirti autonominiai atvirosios grandinės suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su puskauke, suprojektuoti naudoti plaučių poreikiu valdomu vožtuvu esant teigiamam slėgiui. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593–1:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vamzdžiu tiekiamo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su vartojimo vožtuvu. 1 dalis. Aparatai su ištisine kauke. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Nenutrūkstamo tiekimo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Apsauginės aprangos su skysčiams (3 tipo apranga) arba purškimui (4 tipo apranga) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant jos elementus, apsaugančius tik tam tikras kūno dalis ([3] PB tipo ir [4] PB tipo apranga), naudojimo reikalavimai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Apsauginė apranga, dėvima srovinio abrazyvinio apdirbimo, naudojant granuliuotus abrazyvus, darbuose (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027–1:2012

Nardymo kombinezonai. 1 dalis. Nuolat dėvimi kombinezonai, reikalavimai, įskaitant saugą (ISO 15027–1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027–2:2012

Nardymo kombinezonai. 2 dalis. Gelbėjimosi kombinezonai, reikalavimai, įskaitant saugą (ISO 15027–2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Ugniagesių avalynė

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151–1:2012

Alpinizmo įranga. Stabdymo įtaisai. 1 dalis. Pusiau automatiniai stabdymo įtaisai, saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333–1:2008

Kvėpavimo įranga. Atviros apytakos suslėgtųjų dujų nardymo aparatai su ryšio žarna. Plaučių valdomi aparatai

21.4.2018

 

 

 

EN 15333–1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333–2:2009

Kvėpavimo įranga. Atvirosios apytakos suslėgtų dujų nardymo aparatai su ryšio žarna. 2 dalis. Laisvosios apytakos aparatai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Kelių ir alkūnių apsaugai, naudojami sporto salėse. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Apsauginė apranga. Profesionalių futbolo vartininkų pirštinės su apsauginiu poveikiu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Apsauginės pirštinės nuo elektrostatinių pavojų

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Ugniagesių šalmai. Šalmai, naudojami atliekant techninio gelbėjimo operacijas

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Alpinizmo įranga. Gelbėjimosi, įvykus sniego griūčiai, oro pagalvių sistema. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Saugioji avalynė, atspari grandininių pjūklų įpjovimui (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Asmeninės apsaugos priemonės. Apsauginė avalynė (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Gerai matoma apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai (ISO 20471:2013, Corrected version 2013–06–01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

3 pastaba

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Apsauginė apranga. Su pesticidais dirbančių operatorių ir apdorotoje zonoje dirbančių darbuotojų apsauginės aprangos veiksmingumo reikalavimai (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

0 pastaba:

Tai – data, nuo kurios laikomasi darniojo standarto arba jo dalies remiantis atitikties atitinkamiems Sąjungos teisės aktų reikalavimams prielaida.

1 pastaba:

Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų arba paslaugų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną pagal (iš dalies) pakeistą standartą nebedaroma prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų. Tai neturi poveikio prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų, nustatytų produktams arba paslaugoms, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet netaikomas naujas standartas.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujas cituojamas pakeitimas.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (3) 27 straipsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC:YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OL L 81, 2016 3 31, p. 51.

(2)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25500811, faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, tel. +32 25500811, faks. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel.+33 492944200, faks. +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31.