9.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 92/139


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

Jei Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ir darniųjų standartų nuostatos skiriasi, būtina vadovautis reglamento nuostatomis

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 092/06)

ESO (1)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Darniojo standarto įsigaliojimo data

Standartų koegzistencijos laikotarpio pabaiga

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiu

 

2008 1 1

2009 1 1

 

EN 1:1998/A1:2007

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 40-4:2005

Apšvietimo stulpai. 5 dalis. Armuotojo ir įtemptojo gelžbetonio tinklams apšvietimo tinklams keliami reikalavimai

 

2006 10 1

2007 10 1

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 40-5:2002

Apšvietimo stulpai. 5 dalis. Plieniniams apšvietimo tinklams keliami reikalavimai

 

2003 2 1

2005 2 1

CEN

EN 40-6:2002

Apšvietimo stulpai. 6 dalis. Aliumininiams apšvietimo stulpams keliami reikalavimai

 

2003 2 1

2005 2 1

CEN

EN 40-7:2002

Apšvietimo stulpai. 7 dalis. Polimero pluoštu armuotų apšvietimo stulpų reikalavimai

 

2003 10 1

2004 10 1

CEN

EN 54-2:1997

Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 2 dalis. Kontrolės ir indikavimo įranga

 

2008 1 1

2009 8 1

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

2008 1 1

2008 1 1

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

2008 1 1

2009 8 1

CEN

EN 54-3:2001

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 3 dalis. Gaisro signalizavimo prietaisai. Garso signalizatoriai

 

2003 4 1

2009 6 1

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

2007 3 1

2009 6 1

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

2003 4 1

2005 6 30

CEN

EN 54-4:1997

Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 4 dalis. Energijos tiekimo įranga

 

2003 10 1

2009 8 1

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

2005 6 1

2005 6 1

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

2003 10 1

2009 8 1

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

2007 6 1

2009 8 1

CEN

EN 54-5:2000

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 5 dalis. Šilumos detektoriai. Taškiniai detektoriai

 

2003 4 1

2005 6 30

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

2003 4 1

2005 6 30

CEN

EN 54-7:2000

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 7 dalis. Dūmų detektoriai. Išsklaidytos arba praėjusios šviesos ir oro jonizavimo taškiniai detektoriai

 

2003 4 1

2009 8 1

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

2007 5 1

2009 8 1

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

2003 4 1

2005 6 30

CEN

EN 54-10:2002

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 10 dalis. Liepsnos detektoriai. Taškiniai detektoriai

 

2006 9 1

2008 9 1

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

2006 9 1

2008 9 1

CEN

EN 54-11:2001

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 11 dalis. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai

 

2006 9 1

2008 9 1

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

2006 9 1

2008 9 1

CEN

EN 54-12:2015

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 12 dalis. Dūmų aptiktuvai. Linijiniai aptiktuvai, naudojantys optinį pluoštą

EN 54-12:2002

2016 4 8

2019 4 8

CEN

EN 54-16:2008

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Gaisro pavojaus garsinio signalizavimo sistemos komponentai. 16 dalis. Pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga

 

2009 1 1

2011 4 1

CEN

EN 54-17:2005

Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 17 dalis. Trumpojo jungimo izoliatoriai

 

2006 10 1

2008 12 1

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 54-18:2005

Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 18 dalis. Įvesties/išvesties įtaisai

 

2006 10 1

2008 12 1

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 54-20:2006

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 20 dalis. Įsiurbiantieji dūmų detektoriai

 

2007 4 1

2009 7 1

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

2009 8 1

2009 8 1

CEN

EN 54-21:2006

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 21 dalis. Pavojaus perdavimo ir įspėjimo dėl gedimo linijinė įranga

 

2007 3 1

2009 6 1

CEN

EN 54-23:2010

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 23 dalis. Gaisro signalizavimo įtaisai. Regimųjų pavojaus signalų įtaisai

 

2010 12 1

2013 12 31

CEN

EN 54-24:2008

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Garsinių signalizavimo sistemų komponentai.24 dalis:Garsiakalbiai

 

2009 1 1

2011 4 1

CEN

EN 54-25:2008

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 25 dalis. Komponentai, naudojantys radijo ryšio kanalus

 

2009 1 1

2011 4 1

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

2012 7 1

2012 7 1

CEN

EN 179:2008

Statybiniai apkaustai. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu, naudojami gelbėjimosi tikslams

EN 179:1997

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

2012 7 1

2013 7 1

CEN

EN 295-1:2013

Glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos drenoms ir nuotakams. 1 dalis. Reikalavimai, keliami vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir sujunginiams

EN 295-10:2005

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 295-4:2013

Glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. 4 dalis. Reikalavimai, keliami tarpinėms detalėms, jungtims ir lanksčiosioms movoms

EN 295-10:2005

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 295-5:2013

Glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. 5 dalis. Reikalavimai, keliami perforuotiems vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms

EN 295-10:2005

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 295-6:2013

Glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. 6 dalis. Reikalavimai, keliami šulinių ir apžiūros šulinėlių komponentams

EN 295-10:2005

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 295-7:2013

Glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos drenoms ir nuotakams. 7 dalis. Reikalavimai, keliami vamzdžiams ir įspaudimui naudojamiems jų sujunginiams

EN 295-10:2005

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 331:1998

Pastatų vidaus dujotiekio rankinio valdymo rutuliniai čiaupai ir kūginiai kamštiniai čiaupai su uždaru dugnu

 

2011 9 1

2012 9 1

 

EN 331:1998/A1:2010

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 413-1:2011

Mūro cementas. 1 dalis. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 413-1:2004

2012 2 1

2013 2 1

CEN

EN 416-1:2009

Nebuitiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai spinduliuojantieji šildytuvai. 1 dalis. Sauga

 

2009 12 1

2010 12 1

CEN

EN 438-7:2005

Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 7 dalis. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai

 

2005 11 1

2006 11 1

CEN

EN 442-1:2014

Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir reikalavimai

EN 442-1:1995

2015 11 13

2016 11 13

CEN

EN 450-1:2012

Lakieji pelenai betonui. 1 dalis. Apibrėžtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 450-1:2005+A1:2007

2013 5 1

2014 5 1

CEN

EN 459-1:2010

Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 459-1:2001

2011 6 1

2012 6 1

CEN

EN 490:2011

Betoninės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės, skirtos stogo dangoms ir sienų apdarams. Techniniai gaminio reikalavimai

EN 490:2004

2012 8 1

2012 8 1

CEN

EN 492:2012

Fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 492:2004

2013 7 1

2013 7 1

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Profiliuotieji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės. Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 494:2012

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 516:2006

Pagalbiniai surenkamieji stogo dangų reikmenys. Prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos

 

2006 11 1

2007 11 1

CEN

EN 517:2006

Pagalbiniai surenkamieji stogo dangų reikmenys. Stogo saugos kabliai

 

2006 12 1

2007 12 1

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipso kartoninės plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymų metodai

EN 520:2004

2010 6 1

2010 12 1

CEN

EN 523:2003

Plieniniai vamzdiniai įtemptosios armatūros kanalai. Terminija, reikalavimai, kokybės tikrinimas

 

2004 6 1

2005 6 1

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Banguotieji bituminiai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 534:2006

2011 1 1

2011 1 1

CEN

EN 544:2011

Bituminės čerpės su mineraline ir (arba) sintetine armatūra. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 544:2005

2012 4 1

2012 4 1

CEN

EN 572-9:2004

Statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai. 9 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 588-2:2001

Nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. 2 dalis. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai

 

2002 10 1

2003 10 1

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Kaliojo ketaus nuotakynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 598:2007

2010 4 1

2011 4 1

CEN

EN 621:2009

Ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti

 

2010 8 1

2011 8 1

CEN

EN 671-1:2012

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 1 dalis. Pusiau standžių žarnų ritės

EN 671-1:2001

2013 3 1

2013 7 1

CEN

EN 671-2:2012

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 2 dalis. Plokščiai suvyniojamų žarnų sistemos

EN 671-2:2001

2013 3 1

2013 7 1

CEN

EN 681-1:1996

Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma

 

2003 1 1

2009 1 1

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

2008 1 1

2009 1 1

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

2003 1 1

2004 1 1

CEN

EN 681-2:2000

Elastomeriniai tarpikliai. Vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagų reikalavimai. 2 dalis. Termoplastiniai elastomerai

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 681-3:2000

Elastomeriniai tarpikliai. Vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Akytosios gumos medžiagos

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

2012 7 1

2012 7 1

CEN

EN 681-4:2000

Elastomeriniai tarpikliai. Vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagų reikalavimai. 4 dalis. Lieti poliuretano sandarinimo elementai

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

2003 1 1

2004 1 1

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

2012 7 1

2012 7 1

CEN

EN 682:2002

Elastomeriniai sandarikliai. Reikalavimai, keliami vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniliai, sandarikliams

 

2002 10 1

2003 12 1

 

EN 682:2002/A1:2005

 

2012 7 1

2012 7 1

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai

EN 771-1:2011

2016 6 10

2017 6 10

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai

EN 771-2:2011

2016 6 10

2017 6 10

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)

EN 771-3:2011

2016 6 10

2017 6 10

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 4 dalis. Autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai

EN 771-4:2011

2016 6 10

2017 6 10

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 5 dalis. Dirbtinio akmens mūro gaminiai

EN 771-5:2011

2016 6 10

2017 6 10

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 6 dalis. Gamtinio akmens mūro gaminiai

EN 771-6:2011

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 777-1:2009

Nebuitinių palubinių daugiadegiklių dujinių vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. 1 dalis. D sistema. Sauga

 

2009 11 1

2010 11 1

CEN

EN 777-2:2009

Nebuitinių palubinių daugiadegiklių dujinių vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. 2 dalis. E sistema. Sauga

 

2009 11 1

2010 11 1

CEN

EN 777-3:2009

Nebuitinių palubinių daugiadegiklių dujinių vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. 3 dalis. F sistema. Sauga

 

2009 11 1

2010 11 1

CEN

EN 777-4:2009

Nebuitinių palubinių daugiadegiklių dujinių vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. 4 dalis. H sistema. Sauga

 

2009 11 1

2010 11 1

CEN

EN 778:2009

Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti

 

2010 8 1

2011 8 1

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Pagalbinių mūro komponentų techniniai reikalavimai. 1 dalis. Sienos inkarai, tvirtinimo apkabos, atramos ir gembės

EN 845-1:2013

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Pagalbinių mūro komponentų techniniai reikalavimai. 2 dalis. Sąramos

EN 845-2:2013

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Pagalbinių mūro komponentų techniniai reikalavimai. 3 dalis. Horizontaliųjų mūro siūlių armatūra iš plieninio tinklo

EN 845-3:2013

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 858-1:2002

Lengvųjų skysčių (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 1 dalis. Projektavimo, veikimo ir bandymo principai, ženklinimas ir kokybės tikrinimas

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 877:1999

Vandens nuleidimo iš pastatų sistemų liejamojo ketaus vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys. Reikalavimai, bandymo metodai ir kokybės laidavimas

 

2008 1 1

2009 9 1

 

EN 877:1999/A1:2006

 

2008 1 1

2009 9 1

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišos. 2 dalis. Betono įmaišos. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas

EN 934-2:2009

2013 3 1

2013 9 1

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 3 dalis. Mūro skiedinio įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas

EN 934-3:2009

2013 3 1

2013 9 1

CEN

EN 934-4:2009

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 4 dalis. Įtempiamosios armatūros injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas

EN 934-4:2001

2010 3 1

2011 3 1

CEN

EN 934-5:2007

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 5 dalis. Torkretbetonio įmaišos. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 969:2009

Kaliojo ketaus dujų vamzdynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 997:2012

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

EN 997:2003

2012 12 1

2013 6 1

 

EN 997:2012/AC:2012

 

2013 3 1

2013 3 1

CEN

EN 998-1:2016

Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys

EN 998-1:2010

2017 8 11

2018 8 11

CEN

EN 998-2:2016

Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys

EN 998-2:2010

2017 8 11

2018 8 11

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms įrengti. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1013:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 1020:2009

Ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su ventiliatoriumi degimo orui tiekti ar degimo produktams šalinti

 

2010 8 1

2011 8 1

CEN

EN 1036-2:2008

Statybinis stiklas. Sidabru dengto poliruotojo stiklo veidrodžiai, naudojami pastato viduje. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; gaminio standartas

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1051-2:2007

Statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai. 2 dalis. Atitikties įvertinimas

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Varis ir vario lydiniai. Santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai

EN 1057:2006

2010 12 1

2010 12 1

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių komponentų atitikties įvertinimo reikalavimai

EN 1090-1:2009

2012 9 1

2014 7 1

CEN

EN 1096-4:2004

Statybinis stiklas. Padengtasis stiklas. 4 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 1123-1:1999

Karštai cinkuoti išilgai suvirinti įmoviniai plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungliai. 1 dalis. Reikalavimai, bandymas, kokybės tikrinimas

 

2005 6 1

2006 6 1

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

2005 6 1

2006 6 1

CEN

EN 1124-1:1999

Išilgai suvirinti įmoviniai nerūdijančiojo plieno nuotakyno vamzdžiai ir jungliai. 1 dalis. Reikalavimai, bandymas, kokybės tikrinimas

 

2005 6 1

2006 6 1

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

2005 6 1

2006 6 1

CEN

EN 1125:2008

Statybiniai apkaustai. Atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu, naudojami gelbėjimosi tikslams. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1125:1997

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1154:1996

Statybiniai apkaustai. Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2003 10 1

2004 10 1

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

2003 10 1

2004 10 1

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1155:1997

Statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių durų atvėrimo fiksavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2003 10 1

2004 10 1

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

2003 10 1

2004 10 1

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1158:1997

Statybiniai apkaustai. Durų koordinavimo įtaisai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2003 10 1

2004 10 1

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

2006 6 1

2006 6 1

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

2003 10 1

2004 10 1

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės

EN 1168:2005+A2:2009

2012 7 1

2013 7 1

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

EN 1279-5:2005+A1:2008

2011 2 1

2012 2 1

CEN

EN 1304:2005

Keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės. Gaminio apibrėžtys ir techniniai reikalavimai

 

2006 2 1

2007 2 1

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas

EN 1317-5:2007+A1:2008

2013 1 1

2013 1 1

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

2013 3 1

2013 3 1

CEN

EN 1319:2009

Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su degiklio pūtimo ventiliatoriumi

 

2010 10 1

2011 10 1

CEN

EN 1337-3:2005

Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos

 

2006 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1337-4:2004

Konstrukcinės atramos. 4 dalis. Ritininės atramos

 

2005 2 1

2006 2 1

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 1337-5:2005

Konstrukcinės atramos. 5 dalis. Lizdinės atramos

 

2006 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1337-6:2004

Konstrukcinės atramos. 6 dalis. Balansyrinės atramos

 

2005 2 1

2006 2 1

CEN

EN 1337-7:2004

Konstrukcinės atramos. 7 dalis. Sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno (PTFE) atramos

EN 1337-7:2000

2004 12 1

2005 6 1

CEN

EN 1337-8:2007

Konstrukcinės atramos. 8 dalis. Kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 1338:2003

Betoniniai grindinio blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 3 1

2005 3 1

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1339:2003

Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 3 1

2005 3 1

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1340:2003

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 2 1

2005 2 1

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1341:2012

Grindinio gamtinio akmens plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1341:2001

2013 9 1

2013 9 1

CEN

EN 1342:2012

Grindinio tašytų gamtinių akmenų trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1342:2001

2013 9 1

2013 9 1

CEN

EN 1343:2012

Grindinio gamtinio akmens bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1343:2001

2013 9 1

2013 9 1

CEN

EN 1344:2013

Keraminiai grindinio blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1344:2002

2014 8 8

2016 8 8

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai

EN 1423:1997

2012 11 1

2012 11 1

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

2013 7 1

2013 7 1

CEN

EN 1433:2002

Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas

 

2003 8 1

2004 8 1

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

2006 1 1

2006 1 1

CEN

EN 1457-1:2012

Dūmtraukiai. Moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai. 1 dalis. Sausoje aplinkoje naudojami dūmtakio pamušalai. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1457:1999

2012 11 1

2013 11 1

CEN

EN 1457-2:2012

Dūmtraukiai. Moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai. 2 dalis. Drėgnoje aplinkoje naudojami dūmtakio pamušalai. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 1457:1999

2012 11 1

2013 11 1

CEN

EN 1463-1:2009

Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

EN 1463-1:1997

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 1469:2015

Gamtinio akmens gaminiai. Sienų apdailos plokštės. Reikalavimai

EN 1469:2004

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 1504-2:2004

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos

 

2005 9 1

2009 1 1

CEN

EN 1504-3:2005

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas

 

2006 10 1

2009 1 1

CEN

EN 1504-4:2004

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 4 dalis. Konstrukcijų klijai

 

2005 9 1

2009 1 1

CEN

EN 1504-5:2004

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 5 dalis. Betono injektavimas

 

2005 10 1

2009 1 1

CEN

EN 1504-6:2006

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 6 dalis. Armatūrinių strypų įtvirtinimas

 

2007 6 1

2009 1 1

CEN

EN 1504-7:2006

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos

 

2007 6 1

2009 1 1

CEN

EN 1520:2011

Surenkamieji armuotieji atvirastruktūrio lengvųjų užpildų betono komponentai su konstrukcine arba nekonstrukcine armatūra

EN 1520:2002

2012 1 1

2013 1 1

CEN

EN 1748-1-2:2004

Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai. 1-2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 1748-2-2:2004

Statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. 2-2 dalis. Stiklo keramika. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 1806:2006

Dūmtraukiai. Dūmtraukių su paprastomis sienelėmis moliniai arba keraminiai blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2007 5 1

2008 5 1

CEN

EN 1825-1:2004

Riebalų skirtuvai. 1 dalis. Konstravimo, veikimo ir bandymo principai, ženklinimas ir kokybės tikrinimas

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 1856-1:2009

Dūmtraukiai. Metalinių dūmtraukių reikalavimai. 1 dalis. Dūmtraukio sistemos komponentai

EN 1856-1:2003

2010 3 1

2011 3 1

CEN

EN 1856-2:2009

Dūmtraukiai. Metalinių dūmtraukių reikalavimai. 2 dalis. Dūmtakio metaliniai pamušalai ir jungiamieji vamzdžiai

EN 1856-2:2004

2010 3 1

2011 3 1

CEN

EN 1857:2010

Dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dūmtakio pamušalai

EN 1857:2003+A1:2008

2011 1 1

2012 1 1

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai dūmtakio blokai

EN 1858:2008

2012 4 1

2013 4 1

CEN

EN 1863-2:2004

Statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 1873:2005

Pagalbiniai surenkamieji stogo dangų reikmenys. Individualieji plastikiniai stoglangiai. Gaminio aprašas ir bandymo metodai

 

2006 10 1

2009 10 1

CEN

EN 1916:2002

Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai

 

2003 8 1

2004 11 23

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 1917:2002

Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai

 

2003 8 1

2004 11 23

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 1935:2002

Statybiniai apkaustai. Vienašiai durų ir langų vyriai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2002 10 1

2003 12 1

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 10025-1:2004

Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 10088-4:2009

Nerūdijantieji plienai. 4 dalis. Statybinės paskirties korozijai atsparaus plieno lakštų ir (arba) plokščių ir juostų techninės tiekimo sąlygos

 

2010 2 1

2011 2 1

CEN

EN 10088-5:2009

Nerūdijantieji plienai. 5 dalis. Statybinės paskirties strypų, valcuotosios ir temptosios vielos, profiliuočių ir šviesiųjų paviršių gaminių iš korozijai atsparaus plieno techninės tiekimo sąlygos

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 10210-1:2006

Karštuoju būdu pagaminti nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių konstrukcinių plienų tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techniniai tiekimo reikalavimai

 

2007 2 1

2008 2 1

CEN

EN 10219-1:2006

Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti virintieji tuščiaviduriai konstrukciniai profiliai. 1 dalis. Techniniai tiekimo reikalavimai

 

2007 2 1

2008 2 1

CEN

EN 10224:2002

Nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti. Techninės tiekimo sąlygos

 

2006 4 1

2007 4 1

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

2006 4 1

2007 4 1

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninės tiekimo sąlygos

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 10311:2005

Vandeniui ir kitiems vandeniniams tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir jungiamosios detalės

 

2006 3 1

2007 3 1

CEN

EN 10312:2002

Suvirintieji nerūdijančiojo plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams, įskaitant buityje naudojamą vandenį, tiekti. Techninės tiekimo sąlygos

 

2006 4 1

2007 4 1

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

2006 4 1

2007 4 1

CEN

EN 10340:2007

Statybiniai plieno liejiniai

 

2010 1 1

2011 1 1

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 10343:2009

Statybinės paskirties grūdintasis ir atleistasis plienas. Techninės tiekimo sąlygos

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Plytelių klijai. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas

EN 12004:2007

2013 4 1

2013 7 1

CEN

EN 12050-1:2001

Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Įrengimo ir bandymo principai. 1 dalis. Srutinių nuotekų kėlyklos

 

2001 11 1

2002 11 1

CEN

EN 12050-2:2000

Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Įrengimo ir bandymo principai. 2 dalis. Paplavų kėlyklos

 

2001 10 1

2002 10 1

CEN

EN 12050-3:2000

Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Įrengimo ir bandymo principai. 3 dalis. Riboto taikymo srutinių nuotekų kėlyklos

 

2001 10 1

2002 10 1

CEN

EN 12050-4:2000

Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Įrengimo ir bandymo principai. 4 dalis. Atbuliniai paplavų ir srutinių nuotekų vožtuvai

 

2001 10 1

2002 10 1

CEN

EN 12057:2004

Gamtinio akmens gaminiai. Modulinės plytelės. Reikalavimai

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 12058:2004

Gamtinio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės. Reikalavimai

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 12094-1:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 1 dalis. Elektrinių automatinės kontrolės ir vėlinimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 2 1

2006 5 1

CEN

EN 12094-2:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 2 dalis. Neelektrinių automatinės kontrolės ir vėlinimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 2 1

2006 5 1

CEN

EN 12094-3:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 3 dalis. Rankinių paleidimo ir sustabdymo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 1 1

2005 9 1

CEN

EN 12094-4:2004

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 4 dalis. Talpyklos vožtuvų derinių ir jų valdiklių reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 5 1

2007 8 1

CEN

EN 12094-5:2006

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 5 dalis. Reikalavimai ir bandymų metodai, keliami aukšto ir žemo slėgio išrinkties vožtuvams ir jų paleidikliams

EN 12094-5:2000

2007 2 1

2009 5 1

CEN

EN 12094-6:2006

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 6 dalis. Reikalavimai ir bandymų metodai, keliami neelktriniu būdu blokuojamiesiems įtaisams

EN 12094-6:2000

2007 2 1

2009 5 1

CEN

EN 12094-7:2000

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 7 dalis. CO<(Index)2> sistemų purkštuvų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2001 10 1

2004 4 1

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

2005 11 1

2006 11 1

CEN

EN 12094-8:2006

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 8 dalis. Reikalavimai ir bandymų metodai, keliami jungtims

 

2007 2 1

2009 5 1

CEN

EN 12094-9:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 9 dalis. Specialiųjų detektorių reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 1 1

2005 9 1

CEN

EN 12094-10:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 10 dalis. Slėgio matuoklių ir slėgio perjungiklių reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 2 1

2006 5 1

CEN

EN 12094-11:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 11 dalis. Mechaninių svėrimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 1 1

2005 9 1

CEN

EN 12094-12:2003

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 12 dalis. Pneumatinių pavojaus signalizavimo įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 1 1

2005 9 1

CEN

EN 12094-13:2001

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys. 13 dalis. Atkertamųjų ir atbulinių vožtuvų reikalavimai ir bandymo metodai

 

2002 1 1

2004 4 1

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12101-1:2005

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 1 dalis. Dūmų užtvaroms keliami techniniai reikalavimai

 

2006 6 1

2008 9 1

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

2006 12 1

2008 9 1

CEN

EN 12101-2:2003

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 2 dalis. Natūralių dūmų ir šilumos ištraukiamųjų ventiliatorių techniniai reikalavimai

 

2004 4 1

2006 9 1

CEN

EN 12101-3:2015

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 3 dalis. Dūmų ir šilumos ištraukiamųjų ventiliatorių (fenų) techniniai reikalavimai

EN 12101-3:2002

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 12101-6:2005

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 6 dalis. Skirtuminio slėgio sistemų techniniai reikalavimai. Komplektai

 

2006 4 1

2007 4 1

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 12101-7:2011

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 7 dalis. Dūmų kanalo sekcijos

 

2012 2 1

2013 2 1

CEN

EN 12101-8:2011

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 8 dalis. Dūmų kontrolės sklendės

 

2012 2 1

2013 2 1

CEN

EN 12101-10:2005

Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 10 dalis. Maitinimo šaltiniai

 

2006 10 1

2012 5 1

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 12150-2:2004

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 12209:2003

Statybiniai apkaustai. Spynos ir spragtukai. Mechaniškai valdomos spynos, spragtukai ir užraktų sprausteliai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 12 1

2006 6 1

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

2006 6 1

2006 6 1

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 1 dalis. Purkštuvai

 

2002 4 1

2005 9 1

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

2005 3 1

2006 3 1

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

2006 11 1

2007 11 1

CEN

EN 12259-2:1999

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 2 dalis. Pavojaus signalu įjungiamų skysčių vožtuvų rinkiniai

 

2002 1 1

2007 8 1

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

2002 1 1

2007 8 1

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

2005 6 1

2005 6 1

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

2006 9 1

2007 8 1

CEN

EN 12259-3:2000

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 3 dalis. Pavojaus signalu įjungiamų dujinių vožtuvų rinkiniai

 

2002 1 1

2007 8 1

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

2002 1 1

2007 8 1

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

2006 9 1

2007 8 1

CEN

EN 12259-4:2000

Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 4 dalis. Tekančio vandens pavojaus signalo įtaisas

 

2002 1 1

2004 4 1

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

2002 1 1

2004 4 1

CEN

EN 12259-5:2002

Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys. 5 dalis. Vandens srauto detektoriai

 

2003 7 1

2005 9 1

CEN

EN 12271:2006

Paviršiaus apdorojimas. Reikalavimai

 

2008 1 1

2011 1 1

CEN

EN 12273:2008

Šlamo dangos. Techniniai reikalavimai

 

2009 1 1

2011 1 1

CEN

EN 12285-2:2005

Ceche pagamintos plieninės talpyklos. 2 dalis. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos

 

2006 1 1

2008 1 1

CEN

EN 12326-1:2014

Šiferis ir akmens gaminiai nevientisoms stogo dangoms ir išorinėms apkaloms. 1 dalis. Šiferio ir karbonatinio šiferio techniniai reikalavimai

EN 12326-1:2004

2015 2 13

2016 2 13

CEN

EN 12337-2:2004

Statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 12352:2006

Eismo reguliavimo įranga. Įspėjamieji ir saugos šviesos įtaisai

 

2007 2 1

2008 2 1

CEN

EN 12368:2006

Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai

 

2007 2 1

2008 2 1

CEN

EN 12380:2002

Nuotakyno orlaidžiai. Reikalavimai, bandymų metodai ir atitikties įvertinimas

 

2003 10 1

2004 10 1

CEN

EN 12446:2011

Dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išorinės sienos elementai

EN 12446:2003

2012 4 1

2013 4 1

CEN

EN 12467:2012

Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 12467:2004

2013 7 1

2013 7 1

CEN

EN 12566-1:2000

Mažieji – iki 50 GE – nuotekų valymo įrenginiai. 1 dalis. Gamintiniai septikai

 

2004 12 1

2005 12 1

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

2004 12 1

2005 12 1

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai

EN 12566-3:2005+A1:2009

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 12566-4:2007

Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 4 dalis. Pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybvietėje iš surenkamųjų dalių

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12566-6:2013

Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 6 dalis. Gamykliniai įrenginiai pūdomųjų nusodintuvų ištakiui valyti

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 12566-7:2013

Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 7 dalis. Gamykliniai tretinio valymo blokai

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 12602:2016

Autoklavinio akytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai

EN 12602:2008+A1:2013

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Betono užpildai

EN 12620:2002

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12676-1:2000

Kelių apsaugos nuo akinimo sistemos. 1 dalis. Eksploataciniai parametrai ir charakteristikos

 

2004 2 1

2006 2 1

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

2004 2 1

2006 2 1

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Plyšiniai grindų paklotai gyvuliams laikyti

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Santechnikos įtaisai. Techniniai sūkurinių vonių reikalavimai

EN 12764:2004

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Surenkamieji betono gaminiai. Pamatų poliai

EN 12794:2005

2008 2 1

2009 2 1

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

2009 8 1

2009 8 1

CEN

EN 12809:2001

Kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 12815:2001

Buitinės kietojo kuro viryklės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

2005 7 1

2007 7 1

CEN

EN 12839:2012

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Tvorų elementai

EN 12839:2001

2012 10 1

2013 10 1

CEN

EN 12843:2004

Surenkamieji betono gaminiai. Stulpai ir stiebai

 

2005 9 1

2007 9 1

CEN

EN 12859:2011

Gipso blokai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 12859:2008

2011 12 1

2012 12 1

CEN

EN 12860:2001

Gipso blokų rišiklis gipso pagrindu. Apibrėžimai, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2002 4 1

2003 4 1

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 12878:2005

Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai

 

2006 3 1

2007 3 1

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 12899-1:2007

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai

 

2009 1 1

2013 1 1

CEN

EN 12899-2:2007

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 2 dalis. Šviečiantys eismo stulpeliai

 

2009 1 1

2013 1 1

CEN

EN 12899-3:2007

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai

 

2009 1 1

2013 1 1

CEN

EN 12951:2004

Surenkamieji stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios. Gaminio specifikacija ir bandymo metodai

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vertikalieji kelio ženklai. Kintamųjų pranešimų skydai. 1 dalis. Gaminio standartas

 

2010 8 1

2010 8 1

CEN

EN 13024-2:2004

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 13043:2002

Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos

 

2003 7 1

2004 6 1

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

2006 6 1

2006 6 1

CEN

EN 13055-1:2002

Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji užpildai

 

2003 3 1

2004 6 1

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 13055-2:2004

Lengvieji užpildai. 2 dalis. Lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai su rišikliu ir be jo

 

2005 5 1

2006 5 1

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Dūmtraukiai. Dūmtraukių su moliniais arba keraminiais dūmtakio pamušalais sistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir atsparumo suodžių liepsnai bandymo metodai

EN 13063-1:2005

2008 5 1

2009 5 1

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Dūmtraukiai. Dūmtraukių su moliniais arba keraminiais dūmtakio pamušalais sistemos. 2 dalis. Reikalavimai ir bandymo drėgmės sąlygomis metodai

EN 13063-2:2005

2008 5 1

2009 5 1

CEN

EN 13063-3:2007

Dūmtraukiai. Dūmtraukių sistema su moliniais arba keraminiais pamušalais. 3 dalis. Ortakinės sistemos dūmtraukių reikalavimai ir bandymo metodai

 

2008 5 1

2009 5 1

CEN

EN 13069:2005

Dūmtraukiai. Dūmtraukių sistemų moliniai ir keraminiai apvalkalai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2006 5 1

2007 5 1

CEN

EN 13084-5:2005

Pramoniniai dūmtraukiai. Mūrinių dūmtakių medžiagos. 5 dalis. Gaminio techniniai reikalavimai

 

2006 4 1

2007 4 1

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 13084-7:2012

Savilaikiai dūmtraukiai. 7 dalis. Cilindrinių plieninių gaminių, naudojamų vienasieniams plieniniams dūmtraukiams ir plieniniams dūmtakiams gaminti, techniniai reikalavimai

EN 13084-7:2005

2013 9 1

2013 9 1

CEN

EN 13101:2002

Šulinių lipynės. Reikalavimai, ženklinimas, bandymas ir atitikties įvertinimas

 

2003 8 1

2004 8 1

CEN

EN 13108-1:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Asfaltbetonis

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-2:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Labai plonų dangų asfaltbetonis

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-3:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Minkštasis asfaltas

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-4:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Karštai voluotas asfaltas

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-5:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Mastikinis skaldos asfaltas

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-6:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Lietinis asfaltas

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13108-7:2006

Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. Akytasis asfaltas

 

2007 3 1

2008 3 1

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13139:2002

Skiedinio užpildai

 

2003 3 1

2004 6 1

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 13160-1:2003

Nuotėkio aptikimo sistemos. 1 dalis. Bendrieji principai

 

2004 3 1

2005 3 1

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13162:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13163:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13164:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PU) gaminiai. Specifikacija

EN 13165:2012+A1:2015

2016 10 14

2017 10 14

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai. Specifikacija

EN 13166:2012+A1:2015

2016 10 14

2017 10 14

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13167:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13168:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13169:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13170:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 13171:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 13224:2011

Surenkamieji betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementai

EN 13224:2004+A1:2007

2012 8 1

2013 8 1

CEN

EN 13225:2013

Surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijų elementai

EN 13225:2004

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 13229:2001

Kietojo kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėklai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

2007 7 1

2007 7 1

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

2006 6 1

2007 6 1

CEN

EN 13240:2001

Kietojo kuro krosnys patalpoms šildyti. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

2005 7 1

2007 7 1

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos

EN 13241-1:2003+A1:2011

2016 11 1

2019 11 1

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Užpildai palaidoms ir hidrauliškai surištoms medžiagoms, naudojamoms statybos darbuose ir keliams tiesti

EN 13242:2002

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 13245-2:2008

Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai. 2 dalis. Profiliuočiai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai

 

2010 7 1

2012 7 1

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

2010 7 1

2010 7 1

CEN

EN 13249:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį)

EN 13249:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13250:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant geležinkeliams tiesti

EN 13250:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13251:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant žemės darbuose, pamatams ir atraminėms konstrukcijoms įrengti

EN 13251:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13252:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant drenažo sistemose

EN 13252:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13253:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)

EN 13253:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13254:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant rezervuarų ir užtvankų statyboje

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13255:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant kanalų tiesyboje

EN 13255:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13256:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant tuneliams įrengti ir požeminiams statiniams statyti

EN 13256:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13257:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose

EN 13257:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silicio oksido mikrodulkės betonui. 1 dalis. Apibrėžtys, reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 13263-1:2005

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 13265:2016

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant skystųjų atliekų sulaikymo projektuose

EN 13265:2000+A1:2005

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai. 1 dalis. Apibrėžtys ir reikalavimai

EN 13279-1:2005

2009 10 1

2010 10 1

CEN

EN 13282-1:2013

Hidrauliniai kelių rišikliai. 1 dalis. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 13310:2003

Virtuvių kriauklės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2004 2 1

2006 2 1

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 13341:2005

2011 10 1

2011 10 1

CEN

EN 13361:2004

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant rezervuarų ir užtvankų statyboje

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 13362:2005

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje

 

2006 2 1

2007 2 1

CEN

EN 13383-1:2002

Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai

 

2003 3 1

2004 6 1

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

2010 1 1

2010 1 1

(EN 13383-1:2002) 5.2 nuostatoje nustatyta tankio ribinė vertė išbraukiama iš nuorodinio žymens taikymo srities. (Komisijos sprendimas 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13450:2002

Geležinkelio balasto skalda

 

2003 10 1

2004 6 1

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 13454-1:2004

Išlyginamojo grindų sluoksnio rišikliai, kompoziciniai rišikliai ir gamykliniai mišiniai kalcio sulfato pagrindu. 1 dalis. Apibrėžtys ir reikalavimai

 

2005 7 1

2006 7 1

CEN

EN 13479:2017

Suvirinimo medžiagos. Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų bendrasis gaminių standartas

EN 13479:2004

2018 3 9

2019 3 9

CEN

EN 13491:2004

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kaip skysčių užtvarą tuneliuose ir požeminiams statiniams

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 13492:2004

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba pagalbinėms saugykloms įrengti

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 13493:2005

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose

 

2006 3 1

2007 3 1

CEN

EN 13502:2002

Dūmtraukiai. Molinių arba keraminių dūmtraukių antgalių reikalavimai ir bandymo metodai

 

2003 8 1

2004 8 1

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Išorinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

EN 13561:2004

2009 8 1

2010 8 1

CEN

EN 13564-1:2002

Pastatų apsaugai nuo užtvindymo. 1 dalis. Reikalavimai

 

2003 5 1

2004 5 1

CEN

EN 13616:2004

Skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo prevencijos priemonės

 

2005 5 1

2006 5 1

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

2006 6 1

2006 6 1

CEN

EN 13658-1:2005

Metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Vidinis tinkavimas

 

2006 3 1

2007 3 1

CEN

EN 13658-2:2005

Metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Išorinis tinkavimas

 

2006 3 1

2007 3 1

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Anginės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

EN 13659:2004

2009 8 1

2010 8 1

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Surenkamieji betono gaminiai. Specialieji stogo elementai

EN 13693:2004

2010 5 1

2011 5 1

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai stogo hidroizoliacijos lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2010 4 1

2010 10 1

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštinės grindų perdangos

EN 13747:2005+A1:2008

2011 1 1

2011 1 1

CEN

EN 13748-1:2004

Mozaikinės plytelės. 1 dalis. Viduje naudojamos mozaikinės plytelės

 

2005 6 1

2006 10 1

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

2006 4 1

2006 10 1

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

2005 6 1

2005 6 1

CEN

EN 13748-2:2004

Mozaikinės plytelės. 2 dalis. Išorėje naudojamos mozaikinės plytelės

 

2005 4 1

2006 4 1

CEN

EN 13808:2013

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara

EN 13808:2005

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 13813:2002

Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai

 

2003 8 1

2004 8 1

CEN

EN 13815:2006

Pluoštiniai gipsatinkio gaminiai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 13830:2003

Apdarinės sienos. Gaminio standartas

 

2004 12 1

2005 12 1

CEN

EN 13859-1:2010

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai

 

2011 4 1

2012 4 1

CEN

EN 13859-2:2010

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis. Apatiniai sienų dangų sluoksniai

 

2011 4 1

2012 4 1

CEN

EN 13877-3:2004

Betoninės kelio dangos. 3 dalis. Betoninėse kelio dangose naudojamų įdėklų techniniai reikalavimai

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 13915:2007

Gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2008 6 1

2009 6 1

CEN

EN 13924:2006

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių klampiųjų naftos bitumų techniniai reikalavimai

 

2010 1 1

2011 1 1

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

2010 1 1

2010 1 1

CEN

EN 13950:2014

Šilumos ir garso izoliaciniai sudėtiniai skydai iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 13950:2005

2015 2 13

2016 2 13

CEN

EN 13956:2012

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos

EN 13956:2005

2013 10 1

2013 10 1

CEN

EN 13963:2005

Medžiagos gipsatinkio plokštėms sujungti. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2006 3 1

2007 3 1

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 13964:2014

Kabamosios lubos. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 13964:2004

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 13967:2012

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus. Apibrėžtys ir charakteristikos

EN 13967:2004

2013 3 1

2013 7 1

CEN

EN 13969:2004

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Drėgmei nelaidžios bituminės juostos, įskaitant bituminius tarpiklius. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13970:2004

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2005 9 1

2006 9 1

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 13978-1:2005

Surenkamieji betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir surenkamų iš tūrinių elementų garažų reikalavimai

 

2006 3 1

2008 3 1

CEN

EN 13984:2013

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos

EN 13984:2004

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas

EN 13986:2004

2015 11 13

2016 11 13

CEN

EN 14016-1:2004

Besiūlių magnezito grindų rišikliai. Degtas magnezitas ir magnio chloridas. 1 dalis. Apibrėžtys, reikalavimai

 

2004 12 1

2005 12 1

CEN

EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema

 

2011 1 1

2012 1 1

CEN

EN 14037-1:2016

Kabamosios šildymo ir aušinimo plokštės, kuriomis teka mažesnės negu 120 oC temperatūros vanduo. 1 dalis. Surenkamosios lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės patalpoms šildyti. Techninės specifikacijos ir reikalavimai

EN 14037-1:2003

2017 3 10

2018 3 10

CEN

EN 14041:2004

Tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos. Sveikatos, saugos ir energijos taupymo reikalavimai

 

2006 1 1

2007 1 1

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 14055:2010

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 14063-1:2004

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų (LWA) gaminiai. 1 dalis. Nesuformuotų palaidų gaminių techniniai reikalavimai

 

2005 6 1

2006 6 1

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 14064-1:2010

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami biraliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami biraliniams gaminiams iki jų įrengimo

 

2010 12 1

2011 12 1

CEN

EN 14080:2013

Medinės konstrukcijos. Klijuotoji sluoksninė mediena ir klijuotoji masyvioji mediena. Reikalavimai

EN 14080:2005

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Medinės konstrukcijos. Pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 14081-1:2005

2011 10 1

2011 12 31

CEN

EN 14178-2:2004

Statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 14179-2:2005

Statybinis stiklas. Karščiu grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2006 3 1

2007 3 1

CEN

EN 14188-1:2004

Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

 

2005 7 1

2007 1 1

CEN

EN 14188-2:2004

Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

 

2005 10 1

2007 1 1

CEN

EN 14188-3:2006

Siūlių užpildai ir sandarikliai. 3 dalis. Fasoninių sandariklių techniniai reikalavimai

 

2006 11 1

2007 11 1

CEN

EN 14190:2014

Gaminiai iš gipso kartoninių plokščių po antrinio jų apdirbimo. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14190:2005

2015 2 13

2016 2 13

CEN

EN 14195:2005

Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2006 1 1

2007 1 1

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

2007 1 1

2007 1 1

CEN

EN 14209:2017

Gamykliniai gipso kartoniniai karnizai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14209:2005

2018 3 9

2019 3 9

CEN

EN 14216:2015

Cementas. Specialiųjų žematemperatūrių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 14216:2004

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 14229:2010

Statybinė mediena. Mediniai oro linijų poliai

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 14246:2006

Gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2007 4 1

2008 4 1

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 14250:2010

Medinės konstrukcijos. Gaminio reikalavimai, keliami surenkamiesiems konstrukcijų elementams, sumontuotiems naudojant štampuotus metalo lakšto tvirtiklius

EN 14250:2004

2010 11 1

2010 11 1

CEN

EN 14296:2005

Santechnikos įtaisai. Prausyklos

 

2006 3 1

2008 3 1

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija

EN 14303:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) gaminiai. Specifikacija

EN 14304:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Specifikacija

EN 14305:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai. Specifikacija

EN 14306:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai. Specifikacija

EN 14307:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai. Specifikacija

EN 14308:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija

EN 14309:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija

EN 14313:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai. Specifikacija

EN 14314:2009

2013 11 1

2013 11 1

CEN

EN 14315-1:2013

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Specifikacija, skirta kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 14316-1:2004

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

 

2005 6 1

2006 6 1

CEN

EN 14317-1:2004

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

 

2005 6 1

2006 6 1

CEN

EN 14318-1:2013

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 14319-1:2013

Termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 14320-1:2013

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami išpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms išpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo

 

2013 11 1

2014 11 1

CEN

EN 14321-2:2005

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2006 6 1

2007 6 1

CEN

EN 14339:2005

Požeminiai gaisriniai hidrantai

 

2006 5 1

2007 5 1

CEN

EN 14342:2013

Medinės grindys. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas

EN 14342:2005+A1:2008

2014 8 8

2015 8 8

Standarto EN 14342:2013 4 4 punktas išbraukiamas iš paskelbto nuorodinio žymens taikymo srities.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Langai ir durys. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos

EN 14351-1:2006+A1:2010

2016 11 1

2019 11 1

Standarto EN 14351-1:2006+A2:2016 1 punkto „Taikymo sritis“ sakinys, susijęs su „galimybe atidaryti“, iš nuorodinio žymens taikymo srities pašalinamas.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14353:2007

2010 11 1

2010 11 1

CEN

EN 14374:2004

Medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo lukšto tašai. Reikalavimai

 

2005 9 1

2006 9 1

CEN

EN 14384:2005

Antžeminiai gaisriniai hidrantai

 

2006 5 1

2007 5 1

CEN

EN 14388:2005

Kelių eismo triukšmo mažinimo įtaisai. Techniniai reikalavimai

 

2006 5 1

2007 5 1

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14396:2004

Nuostoviosios šulinių lipynės

 

2004 12 1

2005 12 1

CEN

EN 14399-1:2015

Stipriųjų konstrukcinių varžtų, skirtų parengtinei apkrovai, sąrankos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 14399-1:2005

2016 4 8

2017 4 8

CEN

EN 14411:2012

Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas

EN 14411:2006

2013 7 1

2014 7 1

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Dušo gaubtai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14428:2004

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 14449:2005

Statybinis stiklas. Laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2006 3 1

2007 3 1

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

2006 6 1

2006 6 1

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Dūmtraukiai. Dūmtraukių sistemos su plastikiniais dūmtakio pamušalais. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14471:2005

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 14496:2005

Termoizoliacinių ir (arba) garsą izoliuojančiųjų sudėtinių skydų ir sausatinkio plokščių klijai gipso pagrindu. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2006 9 1

2007 9 1

CEN

EN 14509:2013

Savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 14509:2006

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Buitinės vonios

 

2011 5 1

2012 5 1

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Buitinės dušų dugninės

 

2011 5 1

2012 5 1

CEN

EN 14528:2007

Bidės. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14528:2005

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14545:2008

Medinės konstrukcijos. Jungiamieji elementai. Reikalavimai

 

2009 8 1

2010 8 1

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 14566:2008

2010 5 1

2010 11 1

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Medinės konstrukcijos. Kaištinės jungtys. Reikalavimai

EN 14592:2008

2013 3 1

2013 7 1

CEN

EN 14604:2005

Dūmų detektoriai

 

2006 5 1

2008 8 1

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

2009 8 1

2009 8 1

CEN

EN 14647:2005

Aliuminatinis cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

 

2006 8 1

2007 8 1

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

2008 1 1

2008 1 1

CEN

EN 14680:2006

Beslėgių termoplastinių vamzdynų sistemų kijai. Techniniai reikalavimai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14688:2006

Santechnikos įtaisai. Praustuvės. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14695:2010

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2010 10 1

2011 10 1

CEN

EN 14716:2004

Įtempiamosios lubos. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2005 10 1

2006 10 1

CEN

EN 14782:2006

Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai. Gaminio aprašas ir reikalavimai

 

2006 11 1

2007 11 1

CEN

EN 14783:2013

Visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos. Gaminio specifikacija ir reikalavimai

EN 14783:2006

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 14785:2006

Gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 14800:2007

Gofruotų saugių metalinių žarnų sąrankos buitiniams dujiniams prietaisams prijungti

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14814:2007

Plastikinių vamzdynų, naudojamų skysčiams perduoti esant slėgiui, klijai. Specifikacijos

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14843:2007

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Požeminiai dėžiniai komponentai

EN 14844:2006+A1:2008

2012 9 1

2013 9 1

CEN

EN 14846:2008

Statybiniai apkaustai. Spynos ir skląsčiai. Elektromechaninės spynos ir sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 14889-1:2006

Betono pluoštai. 1 dalis. Plieniniai pluoštai. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitiktis

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 14889-2:2006

Betono pluoštai. 2 dalis. Polimeriniai pluoštai. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitiktis

 

2007 6 1

2008 6 1

CEN

EN 14891:2012

Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui. Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas

 

2013 3 1

2014 3 1

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

2013 3 1

2013 3 1

CEN

EN 14904:2006

Sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms. Techniniai reikalavimai

 

2007 2 1

2008 2 1

Standarto EN 14904:2006 ZA.1 priedo 1 pastaba išbraukiama iš paskelbto nuorodinio žymens taikymo srities.

CEN

EN 14909:2012

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos

EN 14909:2006

2013 3 1

2013 7 1

CEN

EN 14915:2013

Masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas

EN 14915:2006

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 14933:2007

Lengvieji biraliniai ir izoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

 

2008 7 1

2009 7 1

CEN

EN 14934:2007

Termoizoliaciniai ir lengvieji biraliniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

 

2008 7 1

2009 7 1

CEN

EN 14963:2006

Stogo dangos. Ištisiniai plastikiniai stoglangiai su krašteliais arba be jų. Klasifikacija, reikalavimai ir bandymo metodai

 

2009 8 1

2012 8 1

CEN

EN 14964:2006

Standieji apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14967:2006

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos

 

2007 3 1

2008 3 1

CEN

EN 14989-1:2007

Dūmtraukiai. Izoliuotų šildytuvų metalinių dūmtraukių ir oro tiekimo kanalų iš įvairių medžiagų reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. C6 tipo įrenginių vertikalieji galiniai oro arba dumtakių įtaisai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14989-2:2007

Dūmtraukiai. Izoliuotų šildytuvų metalinių dūmtraukių ir oro tiekimo kanalų iš įvairių medžiagų reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Izoliuotų prietaisų dūmtakiai ir oro tiekimo kanalai

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 14991:2007

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai

EN 14992:2007

2013 4 1

2013 7 1

CEN

EN 15037-1:2008

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų perdangos. 1 dalis. Sijos

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų sistemos. 2 dalis. Betoniniai blokai

 

2011 12 1

2012 12 1

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų sistemos. 3 dalis. Keraminiai blokai

 

2011 12 1

2012 12 1

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų sistemos. 4 dalis. Polistireninio putplasčio blokai

EN 15037-4:2010

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15037-5:2013

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų ir blokų grindų sistemos. 5 dalis. Paprastojo klojinio lengvieji blokai

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15048-1:2007

Neįtemptųjų varžtinių statybinių tvirtiklių sąrankos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

2008 1 1

2009 10 1

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai

EN 15050:2007

2012 12 1

2012 12 1

CEN

EN 15069:2008

Buitiniams dujiniams prietaisams prijungti naudojamų metalinių žarnų sąrankų dujotiekio prijungimo saugos vožtuvai

 

2009 1 1

2010 1 1

CEN

EN 15088:2005

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai. Kontrolės ir tiekimo techninės sąlygos

 

2006 10 1

2007 10 1

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoratyvinės sienų dangos. Ritininiai ir plokštiniai gaminiai

EN 15102:2007

2012 7 1

2012 7 1

CEN

EN 15129:2009

Antiseisminiai įrenginiai

 

2010 8 1

2011 8 1

CEN

EN 15167-1:2006

Maltas granuliuotasis aukštakrosnės šlakas betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedams.1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

 

2008 1 1

2009 1 1

CEN

EN 15250:2007

Lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2008 1 1

2010 1 1

CEN

EN 15258:2008

Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 15274:2015

Bendrosios paskirties klijai konstrukcijoms sujungti. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 15274:2007

2015 11 13

2016 11 13

CEN

EN 15275:2015

Konstrukcijų klijai. Anaerobinių klijų, skirtų pastatų ir inžinerinių statinių bendraašėms metalinėms sąrankoms, apibūdinimas

EN 15275:2007

2015 11 13

2016 11 13

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Audiniu sustiprintos gipsinės plokštės

EN 15283-1:2008

2010 6 1

2011 6 1

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Gipso plaušų plokštės

EN 15283-2:2008

2010 6 1

2011 6 1

CEN

EN 15285:2008

Aglomeruotasis akmuo. Modulinės vidaus ir išorės grindų plytelės

 

2009 1 1

2010 1 1

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

2009 1 1

2009 1 1

CEN

EN 15286:2013

Aglomeruotasis akmuo. Plokštės ir plytelės, naudojamos sienų apdailai (vidinių ir išorinių)

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15322:2013

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių specifikavimo sistema

EN 15322:2009

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 15381:2008

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Reikalavimai naudojant kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams

 

2010 1 1

2011 1 1

CEN

EN 15382:2013

Geosintetinės užtvaros. Būtinosios charakteristikos naudojant transporto infrastruktūroje

EN 15382:2008

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15435:2008

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos

 

2009 2 1

2010 2 1

CEN

EN 15497:2014

Dantytuoju dygiu sujungta statybinė masyvioji mediena. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir mažiausieji gamybos reikalavimai

 

2014 10 10

2015 10 10

CEN

EN 15498:2008

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojinių blokai iš medžio drožlių betono. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos

 

2009 2 1

2010 2 1

CEN

EN 15501:2013

Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiai. Techniniai reikalavimai

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15599-1:2010

Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

 

2011 4 1

2012 4 1

CEN

EN 15600-1:2010

Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai

 

2011 4 1

2012 4 1

CEN

EN 15650:2010

Pastatų vėdinimas. Priešgaisrinės sklendės

 

2011 9 1

2012 9 1

CEN

EN 15651-1:2012

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 1 dalis. Fasado elementų sandarikliai

 

2013 7 1

2014 7 1

CEN

EN 15651-2:2012

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 2 dalis. Įstiklinimo sandarikliai

 

2013 7 1

2014 7 1

CEN

EN 15651-3:2012

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 3 dalis. Santechninių siūlių sandarikliai

 

2013 7 1

2014 7 1

CEN

EN 15651-4:2012

Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. Pėsčiųjų takų sandarikliai

 

2013 7 1

2014 7 1

CEN

EN 15681-2:2017

Statybinis stiklas. Pagrindiniai aliumosilikatinio stiklo gaminiai. 2 dalis. Gaminio standartas

 

2017 8 11

2018 8 11

4.2.2.10. Punkta trešais teikums iš nuorodinio žymens taikymo srities pašalinamas.

CEN

EN 15682-2:2013

Statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiškai grūdintas saugus šarminių žemių metalų silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15683-2:2013

Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus profiliuotasis natrio-kalcio silikatinis stiklas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas

 

2014 8 8

2015 8 8

CEN

EN 15732:2012

Lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai (LWA)

 

2013 8 1

2014 8 1

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Sulfatinis cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

EN 15743:2010

2015 11 13

2016 11 13

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Hidroizoliacinės polimerais modifikuotos storosios bituminės dangos. Apibrėžtys ir reikalavimai

EN 15814:2011+A1:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 15821:2010

Kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2011 7 1

2012 7 1

CEN

EN 15824:2017

Išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu techniniai reikalavimai

EN 15824:2009

2018 3 9

2019 3 9

CEN

EN 16034:2014

Įeinamųjų durų blokai, pramonės ir prekybos pastatų bei garažų durys ir atidaromieji langai. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos. Atsparumo ugniai ir (arba) apsaugos nuo dūmų charakteristikos

 

2016 11 1

2019 11 1

PASTABA: EN 16034:2014 taikomas tik kartu su EN 13241:2003+A2:2016 arba EN 14351-1:2006+A2:2016.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Techniniai reikalavimai

EN 16069:2012

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Peršviečiamos plokščios daugiasienės polikarbonatinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms. Reikalavimai ir bandymo metodai

EN 16153:2013

2015 7 10

2016 7 10

CEN

EN 16240:2013

Peršviečiamos plokščios vientisos polikarbonatinės (PC) plokštės, montuojamos stogų, sienų ir lubų vidinėje ir išorinėje pusėje. Reikalavimai ir bandymo metodai

 

2017 3 10

2018 3 10

Cenelec

EN 50575:2014

Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

 

2016 6 10

2017 7 1

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

2016 6 10

2017 7 1

PASTABA.

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27 strapsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; faks. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCIE; tel.+33 492944200; faks. +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31.