15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 435/93


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Geležinkelio taikmenys. Akustika. Triukšmo matavimas bėginių transporto priemonių viduje (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Riedėjimo guoliai

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Plastiškieji tepalai

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Eksploatacinių charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai reikalavimai, keliami geležinkelio riedmenų kėbulams. 1 dalis. Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys (ir alternatyvusis prekinių vagonų metodas)

EN 12663-1:2010

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 12663-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai geležinkelio riedmenų kėbulų reikalavimai. 2 dalis. Prekiniai vagonai

 

 

CEN

EN 12665:2011

Šviesa ir apšvietimas. Pagrindiniai terminai ir apšvietimo reikalavimų apibrėžimo kriterijai

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varomosios ašys. Projektavimo metodas

EN 13103:2009+A1:2010

2.1 pastaba

2013 1 31

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varančiosios ašys. Projektavimo metodas

EN 13104:2009+A1:2010

2.1 pastaba

2013 4 30

CEN

EN 13129:2016

Geležinkelio taikmenys. Oro kondicionavimas pagrindinių linijų riedmenyse. Komforto parametrai ir tipo bandymai

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Mediniai pabėgiai

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

EN 13230-1:2009

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13230-2:2016

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 2 dalis. Įtemptieji vienblokiai pabėgiai

EN 13230-2:2009

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13230-3:2016

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 3 dalis. Armuotieji dviblokiai pabėgiai

EN 13230-3:2009

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13230-4:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 4 dalis. Įtemptieji iešmų ir bėgių sankryžų pabėgiai

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 2 dalis. Geometrinės formos reikalavimai

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 3 dalis. Ratų ir bėgių sąveikos reikalavimai

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 4 dalis. Perjungimas, blokavimas ir kontrolė

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 5 dalis. Smailės

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 6 dalis. Paprastųjų ir bukųjų kryžmių šerdys su fiksuotomis smailėmis

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 7 dalis. Kryžmių šerdys su judamosiomis dalimis

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 8 dalis. Plečiamieji įtaisai

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 9 dalis. Iešmo sąranka

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Aširačiai. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13272:2012

Geležinkelio taikmenys. Viešojo transporto sistemų riedmenų elektrinis apšvietimas

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 2 dalis. Gelžbetoninių pabėgių sąvaržos

EN 13481-2:2012

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13481-3:2012

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 3 dalis. Medinių pabėgių sąvaržos

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 5 dalis. Sąvaržos, skirtos plokštėmis kloto bėgių kelio paviršiuje paklotiems arba į kanalus įleistiems bėgiams

EN 13481-5:2012

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13481-7:2012

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 7 dalis. Specialiosios iešmų, bėgių sankryžų ir gretbėgių sąvaržos

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 1 dalis. 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiai geležinkelio bėgiai

EN 13674-1:2011

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bėgiai, naudojami kartu su 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiais geležinkelio bėgiais

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 3 dalis. Gretbėgiai

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Ratų riedėjimo paviršiaus profilis

 

 

CEN

EN 13749:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Vežimėlių rėmų konstrukcinių reikalavimų nustatymo metodas

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai tiesiamo kelio parametrai. 1 435  mm ir platesnės vėžės kelias. 1 dalis. Bėgių kelias

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai tiesiamo kelio parametrai. 1 435  mm ir platesnės vėžės kelias. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bei kelio išlyginimas staigiai keičiantis kreivumo spinduliui

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geometrinė bėgių kelio kokybė. 5 dalis. Geometrnės kokybės lygmenys

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Vientisi ratai. Techninė patvirtinimo procedūra. 1 dalis. Kaltiniai ir valcuoti ratai

EN 13979-1:2003+A1:2009

2.1 pastaba

2011 9 30

CEN

EN 14033-1:2017

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėginės bėgių tiesimo ir techninės priežiūros mašinos. 1 dalis. Važiavimo techniniai reikalavimai

EN 14033-1:2011

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 4 dalis. Laisvo geležinkelio kelio aerodinamikos reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 5 dalis. Aerodinamikos tuneliuose reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 6 dalis. Šoninio vėjo įvertinimo reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14198:2016

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Bendrosios paskirties traukinių stabdžių sistemos reikalavimai

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Geležinkelio taikmenys. Stabdymo bei lėtinimo kelių ir sustabdymo parametrų skaičiavimo metodai. 1 dalis. Bendrieji algoritmai taikant traukinių sąstatų arba pavienių riedmenų vidutinių verčių skaičiavimą

EN 14531-6:2009

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 14531-2:2015

Geležinkelio taikmenys. Stabdymo ir lėtinimo kelių bei sustabdymo parametrų skaičiavimo metodai. 2 dalis. Traukinių sąstatų arba pavienių riedmenų grandininis skaičiavimas

EN 14531-6:2009

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų stabdžių diskai. 1 dalis. Ant ašies arba varančiojo veleno šaltai arba karštai užspaustų stabdžių diskų matmenys ir kokybės reikalavimai

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų stabdžių diskai. 2 dalis. Stabdžių diskų, sumontuotų ant rato, matmenys ir kokybės reikalavimai

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų stabdžių diskai. 3 dalis. Stabdžių diskai, eksploatacinės disko charakteristikos ir trinties jėgos momentas, klasifikavimas

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių kontaktinis sandūrinis aplydomasis suvirinimas. 2 dalis. Nauji R220, R260, R260Mn ir R350HT tipo bėgiai, suvirinti darbų atlikimo vietoje naudojant kilnojamąsias suvirinimo mašinas, kitokias nei stacionarieji įrenginiai

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdžių ir pagrindinio rezervuaro vamzdyno uždarymo čiaupai

 

 

CEN

EN 14752:2015

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų šoninių durų sistemos

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 1 dalis. Patogumo parametrai

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 2 dalis. Tipo bandymai

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių plastiškieji tepalai. 1 dalis. Tepumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių plastiškieji tepalai. 2 dalis. Riedmenų, kurių greičiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Sukabinimo įtaisai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, specifinės jungties geometrija ir bandymo metodai

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Geležinkelio taikmenys. Traukinių išoriniai įspėjamieji regimieji ir garsiniai įtaisai. 1 dalis. Švaitai, signaliniai ir galiniai žibintai

EN 15153-1:2013

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15153-2:2013

Geležinkelio taikmenys. Traukinių išoriniai įspėjamieji regimieji ir garsiniai įtaisai. 2 dalis. Įspėjamieji švilpukai

 

 

CEN

EN 15220:2016

Geležinkelio taikmenys. Stabdžių indikatoriai

EN 15220-1:2008+A1:2011

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių kėbulų atsparumo smūginėms apkrovoms reikalavimai

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Geležinkelio taikmenys. Gabaritai. 2 dalis. Riedmenų gabaritas

EN 15273-2:2013

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Geležinkelio taikmenys. Gabaritai. 3 dalis. Konstrukcijų artumo gabaritai

EN 15273-3:2013

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ekvivalenčiojo kūgiškumo nustatymo metodas

 

 

CEN

EN 15313:2016

Geležinkelio taikmenys. Naudojamų aširačių eksploatavimo reikalavimai. Naudojamų ir nenaudojamų aširačių techninė priežiūra

EN 15313:2010

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji vožtuvai ir skirstomieji skiriamieji įtaisai

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Rato ir bėgio trinties techninė priežiūra. Ratų antbriaunių tepimas

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių būsenos stebėjimas. Sietuvo ir konstrukciniai reikalavimai. 1 dalis. Bėgių kelio įranga ir riedmenų ašidėžės

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių būsenos stebėjimas. Sietuvo ir konstrukciniai reikalavimai. 2 dalis. Riedmenyse įrengtų temperatūros stebėjimo sistemų eksploatacinių charakteristikų ir projektavimo reikalavimai

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Kelio ruožų dinaminių savybių, skirtų pravažiuojančio traukinio spinduliuojamam triukšmui matuoti, apibūdinimas

 

 

CEN

EN 15528:2015

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio linijų kategorijos, skirtos riedmenų apkrovų ribinių verčių ir geležinkelio infrastruktūros sąsajai valdyti

EN 15528:2008+A1:2012

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 15551:2017

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Taukšai

EN 15551:2009+A1:2010

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15566:2016

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Traukimo įtaisai ir sraigtinės sankabos

EN 15566:2009+A1:2010

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 15594:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių atnaujinimas, taikant elektrinį lankinį suvirinimą

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Apsaugos nuo ratų slydimo sistema

 

 

CEN

EN 15610:2009

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Bėgių šiurkštumo, susijusio su riedėjimo triukšmo kūrimu, matavimas

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinės relės

EN 15611:2008

2.1 pastaba

2011 4 30

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdžių vamzdyno greitinimo įtaiso vožtuvas

EN 15612:2008

2.1 pastaba

2011 4 30

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Tuščias-pakrautas režimo perjungikliai

EN 15624:2008

2.1 pastaba

2011 4 30

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosios apkrovos jutikliai

EN 15625:2008

2.1 pastaba

2011 4 30

CEN

EN 15663:2009

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų masės apibrėžtys

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų su vėžės pakylos stygiaus kompensavimo sistema ir (arba) riedmenų, kurie numatomi eksploatuoti su didesniu pakylos stygiumi nei nurodyta EN 14363:2005 G priede, priimamieji eismo charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 15687:2010

Geležinkelio taikmenys. Prekinių vagonų, kurių ašies statinės apkrovos yra nuo 225 kN iki 250 kN, priimamieji eismo charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 15723:2010

Geležinkelio taikmenys. Naudingojo krovinio apsaugų nuo aplinkos poveikių uždaromieji įtaisai ir fiksatoriai. Ilgalaikiškumo, eksploatavimo, žymėjimo, techninės priežiūros ir perdirbimo reikalavimai

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Greitųjų traukinių stabdymo sistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir apibrėžtys

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Greitųjų traukinių stabdymo sistemos. 2 dalis. Bandymo metodai

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 1 dalis. Važiavimo ir eksploatavimo techniniai reikalavimai

EN 15746-1:2010

2.1 pastaba

2011 4 30

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 2 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai

EN 15746-2:2010

2.1 pastaba

2012 4 30

CEN

EN 15806:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Statinių stabdžių bandymai

 

 

CEN

EN 15807:2011

Geležinkelio taikmenys. Pneumatinės pusmovės

 

 

CEN

EN 15827:2011

Geležinkelio taikmenys. Reikalavimai, keliami vežimėliams ir važiuoklėms

 

 

CEN

EN 15839:2012

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių eismo charakteristikų priimamieji bandymai. Krovininiai vagonai. Eismo saugos bandymai veikiant išilginėms gniuždymo jėgoms

 

 

Nuorodos į nebeaktualų darnųjį standartą pašalinimo iš OL data: 2018 m. sausio 31 d. Nuoroda į darnųjį standartą pašalinta, nes minėtąjį standartą panaikino susijusi Europos standartizacijos organizacija ir jis jau nėra priimtas Europos standartas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (OL L 316, 2012 11 14) 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

CEN

EN 15877-1:2012

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių ženklinimas. 1 dalis. Prekiniai vagonai

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių ženklinimas. 2 dalis. Išorinis keleivinių vagonų, dyzelinių traukinių, lokomotyvų ir kelių tiesimo bei techninės priežiūros mašinų ženklinimas

 

 

CEN

EN 15892:2011

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Triukšmo mašinisto kabinoje matavimas

 

 

CEN

EN 16019:2014

Geležinkelio taikmenys. Automatinė sankaba. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, specifinė sietuvo geometrija ir bandymo metodas

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Geležinkelio taikmenys. Laiptelių, turėklų ir personalui skirtų prieigų projektavimo reikalavimai. 1 dalis. Keleiviniai ir bagažo vagonai bei lokomotyvai

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Geležinkelio taikmenys. Laiptelių, turėklų ir personalui skirtų prieigų projektavimo reikalavimai. 2 dalis. Prekiniai vagonai

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Geležinkelio taikmenys. Traukinių, sudarytų iš variklinių vagonų, stabdymo sistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir apibrėžtys

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Geležinkelio taikmenys. Traukinių, sudarytų iš variklinių vagonų, stabdymo sistemos. 2 dalis. Bandymo metodai

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabina. 3 dalis. Monitorių projektavimas

 

Šio paskelbimo data

CEN

EN 16207:2014

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Geležinkelio riedmenų elektromagnetinių stabdymo sistemų funkciniai ir eksploatacinių charakteristikų kriterijai

 

 

CEN

EN 16235:2013

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių eismo charakteristikų priimamieji bandymai. Prekiniai vagonai. Atleidimo nuo bandymų linijoje pagal EN 14363 sąlygos, taikomos apibrėžtų charakteristikų prekiniams vagonams

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Geležinkelio taikmenys. Stabdžio laisvosios eigos reguliatorius

EN 16241:2014

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 16286-1:2013

Geležinkelio taikmenys. Keleivinių vagonų perėjų sistemos. 1 dalis. Pagrindiniai taikmenys

 

 

CEN

EN 16334:2014

Geležinkelio taikmenys. Keleivio pavojaus signalizavimo sistemos. Sistemos reikalavimai

 

 

CEN

EN 16404:2016

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių užkėlimo ant bėgių ir nukėlimo nuo jų reikalavimai

EN 16404:2014

2.1 pastaba

Šio paskelbimo data

CEN

EN 16494:2015

Geležinkelio taikmenys. Reikalavimai, keliami Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) palei bėgių kelią esantiems signaliniams skydams

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Kontrastas

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims: Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Informacija

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims: Bendrieji reikalavimai. 3 dalis. Optinės ir trinties charakteristikos

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Riedmenų vidaus įranga ir komponentai. 1 dalis. Tualetai

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Riedmenų vidaus įranga ir komponentai. 2 dalis. Sėdėjimo, stovėjimo ir perėjimo elementai

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Riedmenų vidaus įranga ir komponentai. 3 dalis. Angainės ir vidinės durys

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Sumažėjusio judumo asmenų prieinamumas prie riedmenų. 1 dalis. Išėjimo ir priegos pakopos

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Sumažėjusio judumo asmenų prieinamumas prie riedmenų. 2 dalis. Pagalbinės įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės

 

 

CEN

EN 16587:2017

Geležinkelio taikmenys. Projektavimas, skirtas sumažėjusio judumo asmenims. Reikalavimai, susiję su kliūčių nebuvimu infrastruktūros ruožuose

 

 

CEN

EN 16683:2015

Geležinkelio taikmenys. Pagalbos iškvietimo ir ryšio įtaisas. Reikalavimai

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Geležinkelio taikmenys. Infrastruktūra. Bėgių neardomieji bandymai, atliekami bėgių kelyje. 1 dalis. Reikalavimai, keliami ultragarsinei kontrolei ir vertinimo principams

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 1 dalis. Bendrieji dalykai

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 2 dalis. Medžiagų ir komponentų elgsenos ugnyje reikalavimai

EN 45545-2:2013

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 45545-3:2013

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 3 dalis. Priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai reikalavimai

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 4 dalis. Priešgaisrinės saugos reikalavimai projektuojant geležinkelio riedmenis

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 5 dalis. Priešgaisrinės saugos reikalavimai, keliami elektros įrangai, įskaitant troleibusų, bėginių autobusų ir transporto priemonių su magnetine pagalve elektros įrangą

EN 45545-5:2013

2.1 pastaba

2016 7 8

CEN

EN 45545-6:2013

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 6 dalis. Priešgaisrinės ir gaisro gesinimo sistemos

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Geležinkelio taikmenys. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. 7 dalis. Priešgaisrinės saugos reikalavimai, keliami degiųjų skysčių ir dujų įrenginiams

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 1 dalis. Apsaugos nuo elektros smūgio priemonės

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 2 dalis. Apsaugos nuo klaidžiojančiųjų srovių, kurias sukelia nuolatinės srovės traukos sistemos, poveikio priemonės

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 3 dalis. Kintamosios ir nuolatinės srovės traukos sistemų sąveika

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliai

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

3 pastaba

2006 10 1

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

3 pastaba

2008 5 1

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliai

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

2.1 pastaba

2020 2 6

Cenelec

EN 50124-2:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 2 dalis. Viršįtampiai ir naudojama apsauga

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 2 dalis. Viršįtampiai ir naudojama apsauga

EN 50124-2:2001

2.1 pastaba

2020 2 6

Cenelec

EN 50125-2:2002

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 2 dalis. Stacionarioji elektros įranga

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 3 dalis. Signalizavimo ir telekomunikacijų įrenginiai

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūros ir saugos (PPPS) aprašas bei demonstravimas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Specialieji kompozicinių izoliatorių reikalavimai

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Geležinkelio taikmenys. Elektroninė geležinkelio riedmenų įranga

EN 50155:2001

2.1 pastaba

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susiję ryšiai, naudojami perdavimo sistemose

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

2.1 pastaba

2013 9 1

Cenelec

EN 50163:2004

Geležinkelio taikmenys. Traukos sistemų maitinimo įtampa

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

3 pastaba

2010 3 1

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Pantografo ir orinės kontaktinės linijos dinaminės sąveikos matavimų reikalavimai ir patvirtinimas

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

2.1 pastaba

2014 12 26

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Techniniai pantografo ir kontaktinės oro linijos sąveikos kriterijai (laisvosios prieigos sudarymas)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

3 pastaba

2019 7 25

Cenelec

EN 50388:2012

Geležinkelio taikmenys. Maitinimo šaltiniai ir riedmenys. Maitinimo šaltinių (pastočių) ir riedmenų koordinavimo, užtikrinančio abipusio jų veikimo suderinamumą, techniniai kriterijai

EN 50388:2005

2.1 pastaba

2015 2 13

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Geležinkelio taikmenys. Srovės ėmimo sistemos. Pantografų kontaktinių įdėklų bandymo metodai

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

3 pastaba

Šio paskelbimo data

Cenelec

EN 50463-1:2012

Geležinkelio taikmenys. Energijos matavimas traukiniuose. 1 dalis. Bendrieji dalykai

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Geležinkelio taikmenys. Energijos matavimas traukiniuose. 2 dalis. Energijos matavimas

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Geležinkelio taikmenys. Energijos matavimas traukiniuose. 3 dalis. Duomenų apdorojimas

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Geležinkelio taikmenys. Energijos matavimas traukiniuose. 4 dalis. Ryšiai

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Geležinkelio taikmenys. Energijos matavimas traukiniuose. 5 dalis. Atitikties įvertinimas

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Geležinkelio taikmenys. Trifazės traukinių linijos įtampos charakteristikos

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

3 pastaba

Šio paskelbimo data

Cenelec

EN 50553:2012

Geležinkelio taikmenys. Reikalavimai, keliami geležinkelio riedmens tinkamumui eksploatuoti įvykus gaisrui jo viduje

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

3 pastaba

2019 2 15

Cenelec

EN 50592:2016

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų bandymai dėl elektromagnetinio suderinamumo su ašių skaitikliais

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Geležinkelio taikmenys. Traukinių aptikimo sistemų techniniai parametrai, skirti transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikumui. 1 dalis. Elektrinės bėgių grandinės

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Geležinkelio taikmenys. Traukinių aptikimo sistemų techniniai parametrai, skirti transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikumui. 2 dalis. Ašių skaitikliai

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 1 dalis. Bendroji architektūra

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 2–1 dalis. Laidinė traukinio magistralė (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 2–2 dalis. Laidinės traukinio magistralės atitikties bandymai

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 2–5 dalis. Eternetas – pagrindinis traukinio tinklas

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 3–1 dalis. Daugiafunkcė vagono magistralė (MVB)

IEC 61375–3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 3–2 dalis. Daugiafunkcės vagono magistralės (MVB) atitikties bandymai

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektroninė geležinkelio įranga. Traukinio ryšio tinklas (TCN). 3–3 dalis. „CANopen“ darnaus tinklo (CCN) magistralė

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektroninė geležinkelio įranga. Viduje įrengti multimedijos ir telematikos posistemiai, skirti geležinkeliams. 1 dalis. Bendroji architektūra

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Specialieji kompozicinių izoliatorių, naudojamų orinės kontaktinės linijos sistemoms, reikalavimai

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

2.1 pastaba

2018 12 21

 

EN 62621:2016/A1:2016

3 pastaba

2018 12 21

1 pastaba:

Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų arba paslaugų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną pagal (iš dalies) pakeistą standartą nebedaroma prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų. Tai neturi poveikio prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų, nustatytų produktams arba paslaugoms, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet netaikomas naujas standartas.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujas cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naują cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

PASTABA.

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27 strapsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standarizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, tel.+32 25500811; faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, tel.+32 25196871; faks. +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; faks. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31.