11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/14


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 340/06)

Valstybė narė

Ispanija

Maršrutai

Gran Kanarija–Pietų Tenerifė

Gran Kanarija–El Hieras

Šiaurės Tenerifė–La Gomera

Gran Kanarija–La Gomera

SVPSĮ maršrutų Bendrijos oro vežėjams atnaujinimo data

2018 m. rugpjūčio 1 d.

Adresas, kuriuo galima gauti viešųjų paslaugų įsipareigojimo tekstą ir visą kitą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją arba dokumentus

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

E-28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA/ISPANIJA

Tel. +34 915977505

Faksas +34 915978643

El. paštas osp.dgac@fomento.es

Paslaugas su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų maršrutais galima teikti laisvos konkurencijos pagrindu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Jeigu nė vienas oro vežėjas nepateiks paslaugų programos pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, prieiga bus apribota vieninteliam oro vežėjui pagal atitinkamą viešojo konkurso procedūrą remiantis Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio 9 dalimi.