1.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 447/10


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 447/06)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES (1) 15 straipsnio 4 dalies nuostatas nuoroda į Europos medžiagų patvirtinimo dokumentą skelbiama:

Numeris

Trumpasis pavadinimas

Visas pavadinimas

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 – Plonas dvigubojo lydymo plienas – Lakštai, plokštės ir juostos (EAM-X2CrMnNiN21-5-1 – Lean Duplex Steel – Sheet, plate and strip)

Pastaba.

Europos medžiagų patvirtinimo dokumentų kopijas galima gauti iš „TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG“, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Vokietija, tel. +49 4085572368, faksas +49 4085572710, e. paštas info@tuev-nord.de. Pateikiant užsakymą mokamas 80 EUR administravimo mokestis.

Numeris

Trumpasis pavadinimas

Visas pavadinimas

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 – Karštojo ir šaltojo valcavimo plokštės, lakštai ir juostos (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Hot and cold rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 – Štampuotosios detalės (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Forgings (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 – Strypai (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Bars (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 – Besiūliai vamzdžiai (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Seamless Tubes (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

Pastaba.

Europos medžiagų patvirtinimo dokumentų kopijas galima gauti iš TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27–29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Jungtinė Karalystė, tel. +44 2086807711, faksas +44 2086804035, e. paštas enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Pateikiant užsakymą mokamas 80 EUR administravimo mokestis. Šį dokumentą taip pat galima nemokamai parsisiųsti iš bendrovės interneto svetainės.


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 164.