17.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 61/1


KOMISIJOS KOMUNIKATAS

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų 4 straipsnį

Vasaros laiko grafikas

(2016/C 61/01)

Nuo 2017 iki 2021 m. imtinai vasaros laikas prasidės ir atitinkamai baigsis toliau nurodytomis dienomis 1 val. nakties UTC (suderintuoju pasauliniu laiku):

—   2017 m.: kovo 26 d. ir spalio 29 d., sekmadieniais,

—   2018 m.: kovo 25 d. ir spalio 28 d., sekmadieniais,

—   2019 m.: kovo 31 d. ir spalio 27 d., sekmadieniais,

—   2020 m.: kovo 29 d. ir spalio 25 d., sekmadieniais,

—   2021 m.: kovo 28 d. ir spalio 31 d., sekmadieniais.