Briuselis, 2016 05 10

COM(2016) 246 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

Direktyvoje 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo nustatytų mažiausių sumų koregavimas atsižvelgiant į infliaciją


Direktyvoje 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 1 nustatytų mažiausių sumų koregavimas atsižvelgiant į infliaciją

Pagal Direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 9 straipsnio 2 dalį 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos eurais 2015 m. buvo peržiūrėtos, kad būtų atsižvelgta į Eurostato skelbiamo Europos vartotojų kainų indekso, apimančio visas valstybes nares, pasikeitimus.

Atlikus peržiūrą eurais nustatytos tokios sumos:

   žalos asmeniui atveju mažiausia atlyginama suma padidinama iki
1 220 000 EUR kiekvienam nukentėjusiam asmeniui arba 6 070 000 EUR kiekvienam įvykiui, nepriklausomai nuo nukentėjusių asmenų skaičiaus;

   žalos turtui atveju mažiausia suma padidinama iki 1 220 000 EUR kiekvienam įvykiui, nepriklausomai nuo nukentėjusių asmenų skaičiaus.

(1)