Briuselis, 2015 06 24

COM(2015) 300 final

2016 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto PROJEKTAS

- Bendras įvadas
- Bendroji įplaukų suvestinė
- Bendroji įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius


DOKUMENTAI

       

2016 finansinių metų
Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto PROJEKTAS

   Bendras įvadas

   Bendroji įplaukų suvestinė

   Bendroji įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius

       1 skirsnis. Europos Parlamentas

   2 skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

         3 skirsnis. Komisija

   4 skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

         5 skirsnis. Audito Rūmai

   6 skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

         7 skirsnis. Regionų komitetas

   8 skirsnis. Europos ombudsmenas

   9 skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

         10 skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm