12.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 444/11


Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokų į pensijų sistemą tarifo atnaujinimas nuo 2014 m. liepos 1 d. (1)

(2014/C 444/05)

Nuo 2014 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalyje nurodytų įmokų tarifas – 10,1 %.


(1)  2014 m. rugsėjo 1 d. Eurostato ataskaita dėl 2014 m. Europos pareigūnų pensijų sistemos aktuarinio vertinimo.