7.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 352/17


Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

2014/C 352/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį (1).

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos  (2)

PAKEITIMO PARAIŠKA PAGAL 9 STRAIPSNĮ

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“ / „FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EB Nr.: PL-PDO-0105–01189–19.12.2013

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Keičiamos produkto specifikacijos dalys

    Produkto pavadinimas

    Produkto aprašymas

    Geografinė vietovė

    Kilmės įrodymas

    Gamybos metodas

    Ryšys su geografine vietove

    Ženklinimas

    Nacionaliniai reikalavimai

    Kita (nurodyti)

2.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

    Bendrojo dokumento arba santraukos pakeitimas

    Įregistruotos SKVN ar SGN specifikacijos, kurios bendrasis dokumentas ar santrauka neskelbti, pakeitimas

    Specifikacijos pakeitimas, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 3 dalis)

    Laikinas specifikacijos pakeitimas dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 4 dalis)

3.   Pakeitimas (-ai)

Keičiama 1 000 sėklų masės vertė. 1 000 sėklų masė nuo 1 100 iki 1 500 g, kaip nurodyta 3.2 punkte („Produkto aprašymas“) yra akivaizdi korektūros klaida. Didelės sėklos yra viena iš pagrindinių „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“ skiriamųjų savybių, o faktinė 1 000 sėklų masė yra 2 000–2 800 g. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, 3.2 punktas buvo papildytas šiuo sakiniu: „Pupelė yra viena didžiausia iš Phaseolus multiflorus arba Phaseolus coccineus pupinių šeimos rūšių.“ Tas sakinys yra papildomas argumentas, pagrindžiantis poreikį pakeisti „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“„Fasola z Doliny Dunajca“1 000 sėklų masę.

Paprastųjų saulėgrąžų (lot. Helianthus annuus), kaip atramų, naudojimas bus įtrauktas į specifikacijos 7 punktą. Paprastosios saulėgąžos naudojamos kaip atramos auginant vijoklines pupeles „Piękny Jaś“ nuo pat jų auginimo Dunajeco slėnyje pradžios. Šis metodas dėl savo ekologiškumo didinimo poveikio ir galimybės pagražinti kraštovaizdį tampa vis populiaresniu tarp ūkininkų. Ši informacija įtraukta siekiant SKVN statuso.

Be to „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“ specifikacijos 7 punkte buvo atnaujinti agronominiai duomenys, susiję su sėklų sėjimo standartais ir pupelėms auginti skirtų vagų pločiu. Šių pakeitimų reikėjo dėl pastaraisiais keleriais metais intensyviai atnaujinamos ūkių įrangos Mažojoje Lenkijoje. Šiuolaikinių traktorių važiuoklės bazė ir padangos yra platesnės nei senesnių modelių traktorių, todėl būtini agrotechninių standartų pakeitimai.

Siūlomi pakeitimai neturi jokio poveikio išskirtinėms „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“ pupelių savybėms, nurodytoms bendrojo dokumento 5.2 punkte, nei jų aukštai kokybei ar būdingam skoniui, tačiau dėl jų bus galima taikyti SKVN apsaugą dabartinius agrotechninius standartus taikantiems gamintojams.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“ / „FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

EB Nr.: PL-PDO-0105–01189–19.12.2013

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Lenkija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.6 klasė. Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

Pavadinimu „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ gali būti parduodamos tik sausos žmonėms vartoti skirtų pupelių sėklos. Pupelė yra viena didžiausia iš Phaseolus multiflorus arba Phaseolus coccineus rūšių.

Fizinės savybės:

atsižvelgiant į dirvos ypatybes ir meteorologines sąlygas augimo laikotarpiu, vieno tūkstančio sėklų svoris – 2 000–2 800 g,

sėklos sveikos, sunokusios, glotnios, išsivysčiusios ir išsipūtusios, vienodos inksto formos, iš šonų suplotos, be priemaišų ir nepakenktos vabzdžių. Joms būdingas tolygiai baltos spalvos blizgus gemalo apvalkalas. Kvapas kaip gerai išdžiovintų pupelių sėklų, nėra pelėsių kvapo ar kitų pašalinių kvapų. Sėklų drėgnis neturi būti didesnis kaip 18 %. Šios rūšies pupelėms būdingas švelnus, truputį saldokas skonis.

Nesupakuotoms pupelėms taikomi šie būtiniausi reikalavimai:

ne daugiau kaip 0,1 % skaldytų sėklų,

ne daugiau kaip 0,1 % išdžiovintų sėklų,

ne daugiau kaip 2 % kitų baltų sėklų,

ne daugiau kaip 1 % spalvotų sėklų,

ne daugiau kaip 1 % nevienodos spalvos sėklų,

ne daugiau kaip 0,3 % stiebų, anksčių, lapų dalių, medienos, pakuotės ir nenuodingų piktžolių sėklų,

ne daugiau kaip 0,2 % mineralinių priemaišų.

Minėtų reikalavimų neatitinkančių pupelių bendras kiekis neturi viršyti 1,05 %.

Cheminės savybės

bendras baltymų kiekis – 20–24 %,

žalių riebalų – 1,0–2,5 %,

žalios ląstelienos – 3,3–4,8 %,

pelenų – 3,8–4,4 %.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams)

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Siekiant užtikrinti, kad produktas būtų aukščiausios kokybės, visi „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ gamybos veiksmai turi būti atliekami 4 punkte apibrėžtoje geografinėje vietovėje. Be kita ko, taip yra todėl, kad ypatingos tos vietovės gamtinės sąlygos yra palankios pupelėms auginti. Be to, visas gamybos procesas yra pagrįstas tradiciniais to regiono metodais, o didžioji darbo dalis atliekama rankomis. Dėl šios priežasties didelę reikšmę turi vietos gamintojų įgūdžiai.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ auginimo plotai apima 11 Dunajeco upės slėnyje esančių savivaldybių: Grudeko prie Dunajeco (Novosadecko apskritis), Zakličyno, Voiničiaus, Vežchoslavicės, Radluvo, Vetšychovicės, Tarnuvo, Plesnos, Žabno (Tarnuvo apskritis), Čchuvo (Bžesko apskritis) ir Grembošuvo (Dombrovo apskritis) Mažosios Lenkijos vaivadijoje.

5.   Ryšys su geografine vietove

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai

Dunajeco slėnį suformavo Dunajeco upė. Jo topografija įvairi: sausumos aukštis virš jūros lygio nuo Grudeko prie Dunajeco iki Vetšychovicės laipsniškai mažėja, o Vetšychovicė – žemiausiai virš jūros lygio esanti Dunojaus slėnio savivaldybė. Pagrindinė kraštovaizdžio ašis – platus pakopinis slėnis, besidriekiantis iš pietvakarių į šiaurės rytus. 50–150 m pločio vingiuotas Dunajeco upės kanalas iš dalies reguliuojamas ir sustiprintas pylimu. Palei jį driekiasi uolienų juostos, o virš jų aiški potvynių suformuota plokštuma, užimanti didžiąją slėnio dalį. Arktinės oro masės slėniu juda į pietus, o šilto oro masės – į šiaurę. Be to, slėnį pasiekia šiltas ir sausas vėjas fenas. Pavasarį ir rudenį dėl ryto rūkų sumažėja staigūs dienos ir nakties temperatūros pokyčiai. Dėl Dunajeco slėnio formos ypatumo pavasarį ir vasarą į jį patenka šilto oro masės.

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ plantacijos yra palyginti žemame lygyje, o tai apsaugo laukus nuo vėjų. Sąnašinio dumblo dirvožemis labai palankus šioms veislėms auginti ir todėl, kad jame pakankamai mineralų bei tinkamas pH lygis, ir dėl lietaus kiekio bei pasiskirstymo augimo laikotarpiu. Dunajeco slėnio dirvožemyje gausu magnio (12,2–15 mg 100 g dirvožemio).

Dunajeco slėnio viduryje esantis Tarnuvo regionas yra vienas šilčiausių Lenkijoje. Laikas, kai vidutinė dienos temperatūra siekia nustatytas šilumos ribas, būtent > 0, > 5, > 10 ir > 15 °C, Dunajeco slėnyje labai palankus – čia oras sušyla nuo kelių iki daugiau kaip tuzino dienų anksčiau nei kituose Lenkijos regionuose. Be to, vidutinė metinė oro temperatūra Tarnuve 0,8 °C aukštesnė nei Krokuvoje, esančioje už maždaug 90 km.

5.1.1.   Žmogiškieji veiksniai

Jau kelios „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ pupeles auginančių ūkininkų kartos yra išlavinusios įgūdžius, būtinus norint tinkamai auginti pupeles ir gauti tinkamos kokybės derlių. Ypač svarbu, kad sėklos būtų dauginamos atskirame ūkininko ūkyje, būtų pasirenkamas tinkamas sėjimo laikas ir taip išvengiama dėl šalčio atsirandančių nuostolių, paruošiama dirva sėti, į atskirą duobutę dirvoje beriamas tinkamas skaičius (3–5) sėklų, parenkami tinkami atraminiai kuolai bei tinkamas pupelių formavimo ant tų kuolų būdas ir pasirenkamas geriausias laikas augalams pjauti, kad prieš pirmąsias šalnas sėklos dar spėtų išdžiūti. Gerą ir subalansuotą pupelių derlių ir aukštos kokybės sėklas gali užtikrinti tik meistriškas gamybos procesas. Pupelių auginimas iš esmės pagrįstas rankų darbu, tai reikalauja didelės priežiūros, atsidavimo ir kad kiekviena užduotis būtų vykdoma laiku, atsižvelgiant į konkrečių metų oro sąlygas.

5.2.   Produkto ypatumai

Skiriamosios „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ / „Fasola z Doliny Dunajca“ savybės yra šios:

magnio (Mg) vidutiniškai 80 mg/kg daugiau nei pupelėse, auginamose ne 4 punkte apibrėžtoje geografinėje vietovėje,

drėgnis ne didesnis kaip 18 %,

saldaus skonio (įvertinta laboratorijoje jutiminiu būdu),

struktūra ir konsistencija: švelni, burnoje tirpstanti tekstūra, šiek tiek miltinga,

luobelės storis: plona (įvertinta laboratorijoje jutiminiu būdu),

luobelės minkštumas: minkšta (įvertinta laboratorijoje jutiminiu būdu),

virimo laikas: verda 10 min. trumpiau nei pupelės, auginamos ne 4 punkte apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ – tai produktas, kurio atsiradimą išimtinai lėmė konkretūs gamtos veiksniai (klimatas ir dirvožemis) ir vietos gamintojų įgūdžiai. Vien tai ir užtikrina ypatingą produkto kokybę.

Dėl didelio magnio (Mg) kiekio regionų, kuriuose auginamos „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ pupelės, dirvoje daugiau šio elemento yra ir sėklose, o kai sėklos nuimamos tinkamu laiku, produktas įgauna būdingą saldų skonį.

Derlingos sąnašinio dumblo dirvos ir klimatas Dunajeco slėnyje tinka pupelėms auginti ir sudaro labai geras sąlygas joms augti ir bręsti. Oro temperatūros diapazonas augimo laikotarpiu ir kritulių kiekis bei pasiskirstymas labai palankūs „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ pupelėms deramai subręsti ir geram derliui užaugti. Neatskiriamas minėtų geografinių ypatybių ir gebėjimo pasirinkti tinkamą sėjos laiką, paruošti dirvą sėjai, pasėti tinkamą skaičių sėklų kiekvienoje duobutėje ir pasirinkti geriausią laiką augalams pjauti užtikrina gausų stambių pupelių derlių. Pasirinkus tinkamą augalų pjovimo bei jų išlaikymo gryname ore laiką ir esant palankioms regiono oro sąlygoms Dunajeco slėnyje nuimtų sėklų drėgnis mažesnis, o gemalo apvalkalas plonesnis nei kitose vietovėse auginamų Phaseolus multiflorus veislės pupelių. Sėklas rūšiuojant rankomis užtikrinami griežti „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ veislių pupelių kokybės standartai.

Džiovinant šias sėklas natūraliai, nesistengiant priverstinai pagreitinti šio proceso, tolygiai mažėja tarpai tarp geldelių sienelių ir jos nesuyra. Dėl tokio „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ arba „Fasola z Doliny Dunajca“ pupelių apdorojimo sutrumpėja jų virimo laikas, pupelės yra švelnios struktūros ir konsistencijos, jų gemalo apvalkalas minkštesnis už Phaseolus multiflorus sėklų, išaugintų ne 4 punkte apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 (4) 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012

(3)  Pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.

(4)  Žr. 3 išnašą.