22.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 280/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(tekstas svarbus EEE)

2014/C 280/01

Sprendimo priėmimo data

2009 4 29

Pagalbos numeris

SA.26941 (N 570/2008)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Rzeszowsko-tarnobrzeski

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka“ Sp. z o.o.

Teisinis pagrindas

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. „Porty Lotnicze“49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Sektorių vystymas, Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Biudžetas

Bendras biudžetas: PLN 439,96 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Nuo 2008 12 31

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe „Porty Lotnicze“ 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2009.07.07

Pagalbos numeris

SA.27959 (NN 16/2009)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Teisinis pagrindas

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 2 00  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2009.07.07 – 2009 12 31

Ekonomikos sektorius

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 12

Pagalbos numeris

SA.30962 (2014/N)

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Teisinis pagrindas

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Kita – Pakeitimas nėra nauja pagalba.

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013.06.05

Pagalbos numeris

SA.34363 (2013/N)

Valstybė narė

Austrija

Regionas

WIEN

Neremiamos teritorijos

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Teisinis pagrindas

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Fernwärme Wien GmbH

Tikslas

Aplinkos apsauga, Energijos taupymas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 17,91 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

35 %

Trukmė

Nuo 2013.06.05

Ekonomikos sektorius

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 10 16

Pagalbos numeris

SA.35166 (2013/NN)

Valstybė narė

Graikija

Regionas

STEREA ELLADA, ATTIKI

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Teisinis pagrindas

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Tikslas

Sektorių vystymas, Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 13 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

36,03 %

Trukmė

2011 10 21 – 2012 8 31

Ekonomikos sektorius

Transportavimas vamzdynais

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα“ (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 10 16

Pagalbos numeris

SA.35167 (2013/NN)

Valstybė narė

Graikija

Regionas

PELOPONNISOS

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι – Μεγαλόπολη

Teisinis pagrindas

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Tikslas

Sektorių vystymas, Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 34 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

35,94 %

Trukmė

2008 9 29 – 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Transportavimas vamzdynais

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα“ (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 11

Pagalbos numeris

SA.35177 (2014/NN)

Valstybė narė

Čekija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Teisinis pagrindas

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Aplinkos apsauga, Sektorių vystymas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Metinis biudžetas: CZK 2  496 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

%

Trukmė

2013.01.01 – 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014.04.09

Pagalbos numeris

SA.36392 (2014/N)

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

CENTRE

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D „TOURS 2015“ de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Teisinis pagrindas

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative – article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

STMicroelectronics

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Grąžintini avansai

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 34,212 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

40 %

Trukmė

2012.01.01 – 2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 25

Pagalbos numeris

SA.36410 (2014/N)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Modifications to the National Employment Savings Trust – NEST– UK

Teisinis pagrindas

Pension Act 2008

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

NEST

Tikslas

Bendros ekonominės svarbos paslaugos

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendras biudžetas: GBP 230 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Pensijų lėšų kaupimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 5 26

Pagalbos numeris

SA.36512 (2014/NN)

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Teisinis pagrindas

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste

Protocole d'accord Etat- Presse-La Poste du 23 juillet 2008

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

La Poste

Tikslas

Bendros ekonominės svarbos paslaugos

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Mokesčių bazės sumažinimas

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 1447 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Mokesčių bazės sumažinimas: 2013.01.01 – 2017 12 31

Tiesioginė dotacija: 2013.01.01 – 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013.11.08

Pagalbos numeris

SA.36655 (2013/N)

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Modifications du „tax shelter“ pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de „Tax shelter“-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Teisinis pagrindas

Art 194ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

2013 11 30 – 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014.01.06

Pagalbos numeris

SA.36758 (2013/N)

Valstybė narė

Danija

Regionas

DANMARK

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Subsidy Scheme Rail Freight

Teisinis pagrindas

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Sektorių vystymas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: DKK 99,7 (mln.)

Metinis biudžetas: DKK 25 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

2014.01.01 – 2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Krovininis geležinkelio transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 11

Pagalbos numeris

SA.37112 (2013/N)

Valstybė narė

Čekija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Teisinis pagrindas

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kita

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: CZK 700 (mln.)

Metinis biudžetas: CZK 70 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2014.07.01 – 2024 6 30

Ekonomikos sektorius

Žvejyba ir akvakultūra

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014.04.09

Pagalbos numeris

SA.37322 (2013/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

HAMBURG

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Teisinis pagrindas

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Hamburg Port Authority (HPA)

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 10,85 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

75 %

Trukmė

2014.07.01 – 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Vandens transportui būdingų paslaugų veikla, Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas, TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 3 11

Pagalbos numeris

SA.37423 (2013/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Teisinis pagrindas

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Kita – Galima visų formų pagalba

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

20 %

Trukmė

2014.07.01 – 2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 11

Pagalbos numeris

SA.37519 (2013/N)

Valstybė narė

Austrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Teisinis pagrindas

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

PORR AG

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 25,7 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

95,19 %

Trukmė

iki 2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 12 19

Pagalbos numeris

SA.37835 (2013/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

CANARIAS

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Teisinis pagrindas

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19/12/2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Kita mokesčių lengvatos forma

Biudžetas

Metinis biudžetas: EUR 40 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.01.01 – 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 12 17

Pagalbos numeris

SA.37836 (2013/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

CANARIAS

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Teisinis pagrindas

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokesčių tarifo sumažinimas

Biudžetas

Metinis biudžetas: EUR 21,919 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.01.01 – 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 12 17

Pagalbos numeris

SA.37837 (2013/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

CANARIAS

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Teisinis pagrindas

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokesčių tarifo sumažinimas

Biudžetas

Metinis biudžetas: EUR 1  090 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.01.01 – 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2013 12 16

Pagalbos numeris

SA.37848 (2013/N)

Valstybė narė

Kroatija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Odluka o karti regionalnih potpora

Teisinis pagrindas

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Kita – Pranešimas susijęs su esamo regioninės pagalbos žemėlapio galiojimo pratęsimu. Galima visų formų pagalba.

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.01.01 – 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

18.12.2013

Pagalbos numeris

SA.37870 (2013/N)

Valstybė narė

Kipras

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Teisinis pagrindas

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 6  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.01.01 – 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 1 14

Pagalbos numeris

SA.37958 (2013/N)

Valstybė narė

Graikija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Teisinis pagrindas

Νόμος 3723/2008 „Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις“

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija, Kita – bond loan scheme

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 93  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 7 23

Pagalbos numeris

SA.38024 (2013/N)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Slaskie

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Teisinis pagrindas

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Alumast S.A.

Tikslas

Sunkumus patiriančių įmonių restruktūrizavimas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: PLN 4,7711 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

73,6 %

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 3 13

Pagalbos numeris

SA.38037 (2014/N)

Valstybė narė

Rumunija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Teisinis pagrindas

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale“

2)

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice“ (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra, Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: RON 308,118 (mln.)

Metinis biudžetas: RON 51,36 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

85 %

Trukmė

2014.01.01 – 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 25

Pagalbos numeris

SA.38048 (2014/NN)

Valstybė narė

Graikija

Regionas

DYTIKI ELLADA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3ο ΤΜΗΜΑ

Teisinis pagrindas

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001, „Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις“

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 – ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008, „Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων“

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/06.02.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ „NOTIFICATION FILE PATRA PORT“ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Tikslas

Kita

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 52,2476 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2012.05.04 – 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Δ.Α. ΕΠ „ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ“

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 5 15

Pagalbos numeris

SA.38051 (2013/N)

Valstybė narė

Italija

Regionas

MARCHE

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive – Marche (N 457/2007) – Proroga

Teisinis pagrindas

Bando „promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive“

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2014 6 30

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 5 13

Pagalbos numeris

SA.38099 (2014/N)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Teisinis pagrindas

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 120 (mln.)

Metinis biudžetas: EUR 20 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

24 %

Trukmė

2014.05.01 – 2020 4 30

Ekonomikos sektorius

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 20

Pagalbos numeris

SA.38143 (2014/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Sale of NCG Banco

Teisinis pagrindas

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

NCG Banco S.A.

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014 3 31 – 2016 12 31

Ekonomikos sektorius

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

13.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38152 (2014/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Juridiskais pamats

Delibera di giunta n. 4 in data 07/01/2014, Regione Emilia-Romagna

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Nozares attīstība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 2,7 (miljonos)

Gada budžets: EUR 0,9 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

01.06.2014 – 31.12.2017

Tautsaimniecības nozares

Kravu dzelzceļa transports

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

24.06.2014

Pagalbos numeris

SA.38425 (2014/N)

Valstybė narė

Vengrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment of the Hungarian film support scheme

Teisinis pagrindas

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Mokesčių bazės sumažinimas, Mokesčių nuolaida, Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: HUF 1 22  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2014.07.01 – 2019 12 31

Ekonomikos sektorius

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 5 21

Pagalbos numeris

SA.38510 (2014/N)

Valstybė narė

Lietuva

Regionas

Lithuania

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio“ projektas

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Kita

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

25 %

Trukmė

2014.07.01 – 2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 5 21

Pagalbos numeris

SA.38621 (2014/N)

Valstybė narė

Estija

Regionas

Estonia

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Teisinis pagrindas

Vabariigi Valitsuse 10.04.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Kita – Galima visų formų pagalba

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

25 %

Trukmė

2014.07.01 – 2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

23.06.2014

Pagalbos numeris

SA.38631 (2014/N)

Valstybė narė

Slovėnija

Regionas

Savinjska

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Rescue aid for Polzela d.d.

Teisinis pagrindas

Restructuring program of Polzela d.d.

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Polzela d.d.

Tikslas

Sunkumus patiriančių įmonių sanavimas, Sunkumus patiriančių įmonių restruktūrizavimas

Pagalbos forma

Garantija, Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 1 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

%

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Tekstilės gaminių gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Economic

Kotnikova 5, Ljubljana

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 25

Pagalbos numeris

SA.38742 (2014/N)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Teisinis pagrindas

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Naujovių diegimas, Sektorių vystymas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Metinis biudžetas: EUR 5,2 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

30 %

Trukmė

2014.07.01 – 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Įvairių tipų laivų statyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

23.06.2014

Pagalbos numeris

SA.38798 (2014/N)

Valstybė narė

Suomija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Teisinis pagrindas

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Naujovių diegimas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 60 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

20 %

Trukmė

2014.07.01 – 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Sprendimo priėmimo data

2014 6 25

Pagalbos numeris

SA.38867 (2014/N)

Valstybė narė

Kipras

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Teisinis pagrindas

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 6  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2014.07.01 – 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.