31.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/4


Tarybos direktyvos 2011/16/ES 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

2013/C 382/05

Valstybė narė

Kompetentinga institucija (pavadinimas šalies kalba)

Belgija

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgarija

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Čekija

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Danija

Skatteministeriet

Vokietija

Bundesministerium der Finanzen

Estija

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Airija

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Graikija

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Ispanija

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Prancūzija

Direction générale des finances publiques

Kroatija

Ministarstvo financija

Italija

Il Direttore generale delle Finanze

Kipras

Υπουργείο Οικονομικών

Latvija

Valsts ieņēmumu dienests

Lietuva

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Liuksemburgas

Ministère des finances

Vengrija

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Nyderlandai

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austrija

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Lenkija

Ministerstwo Finansów

Portugalija

Ministro das Finanças

Rumunija

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovėnija

Ministrstvo za finance

Slovakija

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Suomija

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Švedija

Skatteverket

Jungtinė Karalystė

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative