9.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 35/42


Ištrauka iš teismo nutarties dėl akcinės bendrovės banko SNORAS vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (toliau – direktyva)

2012/C 35/08

SIŪLYMAS PATEIKTI REIKALAVIMUS. PATEIKIMO TERMINAI

2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo akcinei bendrovei bankui SNORAS (akcinė bendrovė bankas SNORAS, juridinio asmens kodas: 112025973, PVM mokėtojo kodas: LT120259716, buveinė: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruotas Juridinių asmenų registre („AB bankas SNORAS“)) civilinėje byloje Nr. B2-7791-611/2011, teisminio proceso Nr. 2-55-3-03098-2011-9. AB banko SNORAS administratoriumi teismas paskyrė Neil Cooper. Teismo nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 20 d. ir AB bankas SNORAS įgijo bankrutuojančios įmonės statusą. AB banko SNORAS bankroto procedūra apima likvidavimo procedūrą pagal direktyvą.

Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi, kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per vieną mėnesį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi pratęsė terminą AB banko SNORAS kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti iki 2012 m. vasario 10 d. (imtinai). Tai reiškia, jog kreditoriai turi pateikti reikalavimus bankroto administratoriui iki 2012 m. vasario 10 d. (imtinai). Reikalavimų pateikimui rekomenduojame naudoti banko internetiniame puslapyje paskelbtą Reikalavimo formą, kurią galima rasti adresu http://www.snoras.com

Reikalavimus su visais priedais prašome siųsti adresu:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Lietuvoje, privalo pateikti savo reikalavimą lietuvių kalba. Banko kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi teisę pateikti reikalavimą tos valstybės valstybine kalba, tačiau turi būti pridėtas reikalavimo vertimas į lietuvių kalbą, tokiu atveju reikalavimas turi turėti antraštę lietuvių kalba „Reikalavimo pateikimas“. Formą turi pasirašyti įgaliotas asmuo. Be to, kreditorius turi nurodyti reikalavimo pobūdį, jo atsiradimo datą, dydį ir informaciją apie prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu kreditorius nepareiškė reikalavimų ir (ar) jo reikalavimai buvo pareikšti praleidus aukščiau nurodytą terminą, ar buvo pateikta ne visa reikalaujama informacija, tokius kreditoriaus reikalavimus gali būti atsisakoma priimti. Tačiau teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus aukščiau nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis teismas pripažįsta svarbiomis.

Daugiau informacijos dėl reikalavimų pateikimo galite rasti internetiniame tinklalapyje adresu http://www.snoras.com

Vilnius, Lietuva, 2012 m. sausio 17 d.

Akcinės bendrovės banko SNORAS (bankrutuojanti) administratorius (veikiantis kaip agentas be asmeninės atsakomybės)

Neil COOPER