2.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 29/3


Sprendimai atsižvelgiant į sprendimų dėl pagalbos finansinių įstaigų restruktūrizavimui ir likvidavimui įgyvendinimo stebėjimą

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 29/03

Sprendimo priėmimo data

2011 12 19

Pagalbos Nr.

SA.31189 (MC 7/10)

Valstybė narė

Austrija

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Monitoring of BAWAG P.S.K.

Sprendimo rūšis

Turinys

2011 m. gruodžio 9 d. Austrija pateikė Komisijai naujus įsipareigojimus dėl investavimo apribojimų. Komisija sutinka, kad naujieji įsipareigojimai dėl investavimo apribojimų turi būti taikomi nuo to momento, kai pranešama apie šį sprendimą dėl pakeitimo.

Kita informacija

2010 m. birželio 30 d. Komisija patvirtino antrąją restruktūrizavimo pagalbą, skirtą BAWAG P.S.K.

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų autentiška (-omis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm