14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/17


Europos Komisijos informacija dėl pranešimo apie Graikijos Respublikos kompetentingą instituciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

2012/C 12/05

1.

Europos Komisija informuoja, kad pagal 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 10 straipsnį Graikijos Respublika pranešė, kad kompetentinga institucija yra Aplinkos, energetikos ir klimato kaitos ministerijos Aplinkos ir klimato kaitos generalinio sekretoriato Energetikos generalinio direktorato Naftos politikos direktoratas, kurio adresas: Mesogion 119, Atėnai 101 92, Graikija.

2.

Visais su šiuo pranešimu susijusiais klausimais reikėtų kreiptis į Naftos politikos direktoratą, kurio adresas: Mesogion 119, Atėnai 101 92, Graikija Tel. +30 2106969312 ir +30 2106969422, Faks. +30 2106969034, El. paštas: petrelpolit@eka.ypeka.gr