11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/12


Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, priėmimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 210, 2010 m. rugpjūčio 3 d. )

2010/C 217/09

1 puslapis:

yra:

turi būti: