8.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 106/14


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 106/04

Sprendimo priėmimo data

2009 3 3

Valstybės paramos nuorodos

N 372/07

Valstybė narė

Lietuva

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Pagalba biokuro gamybos plėtojimui

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais 2004–2010 programa.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 310,41 mln. LTL

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2012 12 31

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Sprendimo priėmimo data

2009 2 11

Valstybės paramos nuorodos numeriu

N 414/08

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

England, Wales

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Renewable Obligation

Teisinis pagrindas

32 Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004.

Currently subject to amendment by the Energy Bill 2008.

Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga, Energijos taupymas

Pagalbos forma

Ne rinkos sąlygomis sudarytas sandoris

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 23 200 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2009 4 1–2027 3 31

Ekonomikos sektorius

Energetika

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Sprendimo priėmimo data

2009 2 25

Valstybės paramos nuorodos

N 513/08

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Clackmannanshire and Fife, Scotland

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Regional Investment Aid to Babcock Marine Rosyth Ltd

Teisinis pagrindas

Industrial Development Act 1982, section 7

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 0,175 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

12,5 %

Trukmė

iki 2011 3 31

Ekonomikos sektorius

Laivų statyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Scottish Government

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Sprendimo priėmimo data

2008 12 8

Valstybės paramos nuorodos

N 613/08

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Dispositif de renforcement des fonds propres des banques

Teisinis pagrindas

Article 6, III de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

Biudžetas

21 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2008 12 4–2009 6 4

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Société de prise de participation de l'Etat France

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm