9.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 314/9


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl EB Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 314/04)

Pagalbos Nr.

XR 16/08

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Lubuskie

Pagalbos schemos arba ad hoc pagalbos priedą gaunančios įmonės pavadinimas

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Teisinis pagrindas

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Planuojamos metinės išlaidos

1 mln. PLN

Didžiausias pagalbos intensyvumas

50 %

Pagal reglamento 4 straipsnį

Įgyvendinimo data

2007 6 9

Trukmė

2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi regioninės investicinės pagalbos reikalavimus atitinkantys sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Skelbimo apie pagalbos schemą interneto adresas

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Kita informacija


Pagalbos Nr.

XR 41/08

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Pagalbos schemos arba ad hoc pagalbos priedą gaunančios įmonės pavadinimas

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Teisinis pagrindas

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Planuojamos metinės išlaidos

18,7 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

15 %

Pagal reglamento 4 straipsnį

Įgyvendinimo data

2008 2 8

Trukmė

2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi regioninės investicinės pagalbos reikalavimus atitinkantys sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Skelbimo apie pagalbos schemą interneto adresas

http://wallex.wallonie.be

Kita informacija