19.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/10


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 14/03)

Sprendimo priėmimo data

2007 10 23

Pagalbos Nr.

N 522/06

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Départements d'outre-mer (DOM)

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Loi de programme pour l'outre-mer

Teisinis pagrindas

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokestinės bazės mažinimas

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 360 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direction générale des impôts

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 10 23

Pagalbos Nr.

N 524/06

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

TVA non perçue récupérable

Teisinis pagrindas

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokesčio tarifo mažinimas

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 200 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direction générale des impôts

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 10 23

Pagalbos Nr.

N 529/06

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Départements d'outre-mer (DOM)

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Octroi de mer

Teisinis pagrindas

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Mokesčio tarifo mažinimas

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 165 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direction générale des douanes et des droits indirects

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 11 28

Pagalbos Nr.

N 385/07

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Freistaat Sachsen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

ARISE Technologies Corporation

Teisinis pagrindas

35. GA-Rahmenplan

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 7 440 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

15 %

Trukmė

2006 11 1-2009 10 31

Ekonomikos sektorius

Elektros ir optinės įrangos gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 11 30

Pagalbos Nr.

N 496/07

Valstybė narė

Italija

Regionas

Lombardia

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Fondo NEXT

Teisinis pagrindas

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Rizikos kapitalas

Pagalbos forma

Rizikos kapitalo finansavimas

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 12,23 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2007 8 20-2016 10 10

Ekonomikos sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Lombardia

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/