24.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 46/28


Valstybių narių skelbiami sprendimai suteikti arba panaikinti licencijas oro susisiekimui vykdyti pagal Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo (1)  (2) 13 straipsnio 4 dalį

(2006/C 46/05)

Tekstas svarbus EEE

ISPANIJA

Licencijos turėtojo pavadinimo pasikeitimas

A kategorija:   Licencijos oro susisiekimui vykdyti, kurioms netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 2407/92 5 straipsnio 7 dalies a punkto apribojimas

Oro vežėjo pavadinimas

Oro vežėjo adresas

Leidžiama vežti

Sprendimas įsigalioja nuo

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

Calle Cinco Norte

Parcela 1.4.B4

Aeropuerto Madrid-Barajas

E-28042 Madrid

keleiviai, paštas, kroviniai

20.12.2005


(1)  OL L 240, 1992 8 24, p. 1

(2)  Europos Komisijai pranešta iki 2005 m. rugpjūčio 31 d..